کمیته زندانیان پ.ک.ک و پاژک: علیه فشار بر زندانیان سیاسی باید اقدامی گسترده انجام داد

کمیته زندانیان پرونده پاژک و پ.ک.ک در زندان‌های رژیم استعمارگر ترکیه با یادآوری اینکه هر روز جسد یکی از همرزمانشان از زندان خارج می‌شود اعلام می‌نمایند؛ دشمن با گسترش شکنجه‌های بی‌رحمانه خود در حال نسل‌کشی خلق کورد است.

کمیته‌‌ی زندانیان پ.ک.ک و پاژک در مورد سرکوب و کشتار زندانیان در زندان‌‌های ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد. این کمیته با بیان اینکه هیچ کس نباید نسبت به قتل‌های صورت گرفته در زندان‌ها سکوت کند تصریح کرد باید همه مناطق به صحنه‌ی تجمعات اعتراضی علیه این کشتار‌ها بدل شود و با شهادت رفقایمان مقاومت را گسترش دهیم.

کمیته زندانیان پ.ک.ک و پاژک در مورد تخلفات و ظلم و ستم هایی که در زندان‌های رژیم ترکیه انجام می شود بیانیه‌ای منتشر کرد.

کمیته زندانیان پ.ک.ک و پاژک اشاره کردند که حاکمیت فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ برای پنهان کردن شکست‌های پی در پی تحمیل شده، دست به حملات ددمنشانه علیه خلق کورد در تمام عرصه‌ها کرده است.

این کمیته در ادامه به یکی از نمونه اقدامات غیرقانونی و ضد بشری رژیم ترکیه علیه خلق کورد جلب نظر کرد و می‌گوید: رژیم فاسیستی ترکیه به درماندگی در مقابل مقاومت گریلاهای کوردستان، روزانه از سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای تاکتیکی در کوه‌های آزاد کوردستان استفاده می‌کند و مرتکب جنایت جنگی می‌شود.

زندانیان حزب آزادی زنان کوردستان و حزب کارگران کوردستان در بخش دیگری از بیانیه خود سیستم شکنجه و کشتار در زندان‌های ترکیه جلب نظر می‌کند و می‌نویسد: مسئولان و کارمندان زندان‌های ترکیه که از کادرهای آ.ک.پ و م.ه.پ تشکیل شده‌اند، روزانه زندانیان کورد را تحت شدیدترین شکنجه‌های روانی و جسمی قرار میدهند که در نتیجه‌ی آن تاکنون هزاران رفیق ما زیر چنین شکنجه‌هایی جان خود را از دست داده و شهید می‌شوند.

کمیته زندانیان پاژک و پ.ک.ک اطلاع دادند که هر روز جسد یکی از دوستانشان از زندان خارج می‌شود و دشمن با گسترش شکنجه‌های بی‌رحمانه خود در حال نسل‌کشی خلق کورد است.

این کمیته در پایان بیانیه‌ی خود از عموم خلق کورد و دوستانشان خواست علیه نسل‌کشی که علیه زندانیان کورد در زندان‌های ترکیه در حال انجام است، با احساس مسئولیت عمل کرده و تمام عرصه‌ها را در مناطق مختلف ترکیه و کوردستان به صحنه تجمعات اعتراضی مبدل کنند و با گسترش مقاومت‌ و مبارزات علیه فاشیسم به وظیفه‌ی انسانی و میهن دوستی خود عمل نمایند.