للوید آستین: ما حمایت از متحدانمان را در خاورمیانه ادامه می‌دهیم

للوید آستین وزیر دفاع آمریکا ضمن اشاره به ادامه حمایت از متحدان خود در خاورمیانه، بر مبارزه علیه ترور تاکید کرده و اظهار داشت: ما در عراق و سوریه حمایت از متحدانمان را ادامه می دهیم.

للوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دولت وی از متحدانش در خاورمیانه برای دفاع از امنیت، همکاریهای خود را ادامه خواهد داد. همچنین تایید کرد که مبارزه علیه ترور و حراست از آبراهه‌ها از اهمیت منطقه‌ای برخوردار هستند.

در این باره للوید آستین گفت: در صورتیکه لازم باشد، نیروهای خود را در خاورمیانه افزایش می‌دهیم. تعهد ما نسبت به متحدانمان در خاورمیانه ادامه پیداکرده و تغییر نمی‌کند.

آستین در فوروم دیالوگ در منامه، پایتخت بحرین اظهار داشت: تعهد ما به امنیت خاورمیانه قوی بوده و ما برای تقویت جبهه‌ای علیه ایران تلاش می‌کنیم.