علی کریمی: باید روشنفکران در رابطه با شهادت گریلاها، پ.د.ک را بازخواست کنند

علی کریمی در رابطه با حادثه‌ی شهید کردن تیمی از نیروهای گریلا توسط پ.د.ک در خلیفان می‌گوید: آنچه پ.د.ک انجام می‌دهد، آجندای خود پ.د.ک نیست بلکه تمامی سیاست‌های پ.د.ک اجندای ترکیه است.

علی کریمی، روزنامه‌نگار و  ناظر سیاسی در رابطه با حمله علیه یک تیم نیروهای گریلای پ.ک.ک توسط نیروهای مسلح پ.د.ک در منطقه‌ی خلیفان به خبرگزاری روژ نیوز گفت: ما ابتدا فکر می‌کردیم که کمین نیروهای اشغالگر باشد، اما متاسفانه دیدیم که کمین نیرویی بود که خود را کورد می‌نامد. در حقیقت من فکر نمی‌کنم این نیرو بتواند کورد باشد، چون در جبهه‌ی اشغالگران است.

کریمی همچنین می‌گوید، من فکر نمی‌کنم این جنگ یک نیروی کورد مقابل نیروی کورد دیگری باشد. پ.د.ک به طور کامل توطئه و نقشه‌های اشغالگران را اجرا می‌کند. به همین دلیل این تحرکات و چندین تحرک دیگر آنها در گذشته به ما می‌گوید که این حزب به نام حزب بارزانی در دام اشغالگران افتاده و نقش مزدورانی را بازی می‌کنند که می‌خواهند همه‌ی جنبش‌های کورد را از بین ببرند.

وی در ادامه گفت: خانواده‌ی بارزانی آنقدر ارزان و کوچک هستند که در قبال منافع کوچک خانوادگی خود هر کاری را انجام می‌دهند. اعمالی که آنها انجام می‌دهند، فقط برای منافع و برای جیب خود آنهاست و هیچ دلیل دیگری ندارد. آنها به بخشی از پیکر دشمن اشغالگر تبدیل شده‌اند.

این ناظر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: من فکر می‌کنم پ.د.ک از زمانی که وجود داشته هرگز کارنامه‌ای در خدمت کوردها نداشته است، بلکه همیشه در صفوف دشمن و در خدمت اجندای دولت‌های اشغالگر قرار داشته است. آنها در قرن گذشته در جبهه‌ی شاه ایران قرار داشتند و برای شاه ایران کار می‌کردند. اکنون نیز آنچه انجام می‌دهند، هیچ کدام اجندای خود آنها نیست بلکه همه اعمال آنها اجندای ترکیه است. آنها نمی‌توانند هرگز از فرمان ارباب خود خارج شوند.

به عقیده‌ی کریمی پ.د.ک حتی از پیکر گریلاهای شهید وحشت دارد. او می‌گوید: آنها می‌ترسند پیکر شهدا به میان مردم رفته و واکنش‌هایی به دنبال داشته باشد و مردم بپا خیزند.

علی کریمی ناظر سیاسی همچنین تاکید کرد که وظیفه‌ی روشنفکران کوردستان این است که علیه خانواده‌ی بارزانی بایستند و به آنها بگویند که چرا برای گریلاهای کوردستان کمین‌گذاری می‌کنند. آنها چه تفاوتی با رژیم بعث و ترکیه دارند؟