محمد آلتون قاتل خانواده کورد قونیه بعد از ۶ روز دستگیر شد

در ۳۰ ژوئیه در جریان حمله‌ای نژادپرستانه، محمد آلتون در منطقه مرام از توابع قونیه خانواده دده‌اوغولاری را مورد حمله قرار داده و ۷ نفر از اعضای این خانواده را به قتل رسانده و خانه این خانواده کورد را هم به آتش کشید. قاتل بعد از ۶ روز دستگیر شد.

محمد آلتون قاتل خانواده دده‌اوغولاری بعد از ۶ روز دستگیر شد. محمد آلتون که ۷ نفر از اعضای یک خانواده کورد را در منطقه مرام قونیه به قتل رسانده بود بعد از گذشت ۶ روز، عصر روز گذشته در حالیکه خود را در زمینهای منطق اوچ پینار پنهان کرده بود دستگیر شد.

از طرف دیگر وکیل خانواده دده‌اوغولاری اعلام کرد که هماهنگی قتل‌عام قونیه از طریق واتسپ صورت گرفته است

عبدالرحمان کارابولوت وکیل خانواده دده اوغولاری که هفته گذشته ۷ نفر از اعضای این خانواده در جریان حمله‌ای نژادپرستانه جان خود را از دست داده بودند، اعلام کرد که هماهنگی این قتل‌عام در یک گروه واتسپی صورت گرفته است.

در ۳۰ ژوئیه در جریان حمله‌ای نژادپرستانه، محمد آلتون در منطقه مرام از توابع قونیه خانواده دده‌اوغولاری را مورد حمله قرار داده و ۷ نفر از اعضای این خانواده را به قتل رسانده و خانه این خانواده کورد را هم به آتش کشید. در این جنایت هر یک از یاشار دده‌اوغولاری (۶۵ ساله)، سراب دده‌اوغولاری (٣۶ ساله)، سرپیل دده‌اوغولاری (٣٢ ساله)، سیبل دده‌اوغولاری (٣٠ ساله)، ایپک دده‌اوغولاری (۵٧ ساله)، متین دده‌اوغولاری (۴۵ ساله) و بارش دده‌اوغولاری (٣۵ ساله) به قتل رسیدند. خانواده دده‌اوغولاری اهل قارص باکور کوردستان می‌باشند.

عبدالرحمن کارابولوت وکیل این خانواده در حساب تویتری خود نوشته است که طراحی و هماهنگی این قتل‌عام در یک گروه واتسپی صورت گرفته است. وی نوشته است که عامل این قتل‌عام تنها نبوده است، بعد از حمله‌ای که در ۱۲ مه علیه خانواده دده‌اوغولاری صورت گرفته بود، خانواده مهاجم گروهی واتسپی را ایجاد کرده و این قتل‌عام در این گروه طراحی و سازماندهی شده بود.