نیروهای مدافع خلق هویت ٢ گریلای شهید ٢٠١۵ را منتشر کرد

ه.پ.گ اسامی دو گریلای خود را که در سال ٢٠١۵ در عرصه‌های سرحد و گارزان به شهادت رسیده بودند منتشر کرده و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق نمود.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت دو گریلای شهید را اعلام کرد.

در اطلاعیه آمده است:"در حملات رژیم اشغالگر ترک در سال ٢٠١۵ علیه نیروهای ما در عرصه‌های سرحد و گارزان هوالان رزگار و زردشت علیه اشغالگران قهرمانانه جنگیدند و به شهادت رسیدند. یاد و خاطره این رفقایمان را زنده نگاه می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رشید چتین‌کایا

   کد سازمانی: رزگار سرهلدان

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: جواهر - محمد

  تاریخ و محل شهادت: اکتبر ٢٠١۵ / سرحد

   نام و نام خانوادگی: محمد چویک

   کد سازمانی: زردشت سیسَر

   محل و سال تولد: آمد

   نام مادر – نام پدر: نظیفه - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ اکتبر ٢٠١۵ / گارزان

ه.پ.گ از مبارزات گریلایی شهدا رزگار و زردشت تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:"ما همچون مبارزان حزب کارگران کوردستان که هر شهادت را بهانه گسترش مبارزه و ارتقای انقلاب می‌دانند، پیمان می‌بندیم که آرمان‌های خلقمان و شهیدانمان را قطعا به پیروزی می‌رسانیم. بر این اساس مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی رفقایمان رزگار و زردشت و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."