نیروهای مدافع خلق هویت گریلای ایزدی شهید را منتشر کرد

ه.پ.گ هویت یک گریلای شهید با نام ابراهیم الیاس را اعلام کرد که اهل شنگال است و در متینا شهید شده است. ه.پ.گ اعلام کرد که شهید ابراهیم به عنوان یک میلیتان آپویی به الگویی برای همه جوانان ایزدی مبدل خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی و نشر نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای مشخصات یک گریلای شهید را اعلام کرد که در تپه زندوره‌ی عرصه متینا در مقاومت علیه اشغالگران دولت ترکیه به شهادت رسیده است.

در این بیانیه آمده است: روز ۱۴ می ۲۰۲۱/ ٢۴ اردیبهشت ١۴٠٠ زمانی که ارتش اشغالگر ترکیه در تپه‌ی زندوره می‌خواست از طرف روستای کیستا پیشروی کند، با مقاومت نیروهای گریلا مواجه شد و جنگ سنگینی رخ داد. در این جنگ ۳ اشغالگر کشته و یک اشغالگر دیگر نیز زخمی شدند. یکی از رفقایی که با اشغالگران مواجه شده و تا لحظه‌ی رسیدن به شهادت مقاومت کرد، رفیق ابراهیم الیاس با کد سازمانی تِکوشر بوتان بود.

مشخصات شهید به شرح زیر می باشد:

   نام و نام خانوادگی: ابراهیم الیاس

   کد سازمانی: تِکوشر بوتان

   محل تولد: شنگال

   نام مادر و پدر: جمات - الیاس

   زمان و مکان شهادت: ۱۴ می ۲۰۲۱ / زندوره- متینا

در مورد شخصیت شهید تِکوشر بوتان ه.پ.گ اعلام کرد که شهید بوتان پس از فرمان سال ۲۰۱۴ که بر خلق ایزدی تحمیل شد، تصمیم گرفت در جنبش آپویی از خلقش در مقابل فاشیست‌ها و داعش محافظت کند. وی پس از آن که به صفوف گریلا پیوست در مقاومت هفتانین به عنوان یک انقلابی شرکت کرد و قهرمانانه علیه اشغالگری ترکیه مقاومت نمود.

‏ه.پ.گ همچنین اعلام کرد، وی پس از ۲۳ آوریل ۲۰۲۱ با اصرار خود در مقاومت جنگ خابور شرکت کرد. در متینا و پس از آن که تعدادی از اشغالگران را به سزای اعمالشان رساند، شهید شد.

ه.پ.گ در پایان این بیانیه تأکید کرده است که شهید تِکوشر بوتان به نمونه‌ای از یک میلیتان آپویی در میان جوانان ایزدی تبدیل شده و به همین مناسبت به همه مردم ایزدی، خانواده او و خلق میهن‌دوست کورد تسلیت می‌گوید.