پ.د.ک آرای جریان‌های نژادپرست ترکمن را به چه قیمتی خریده است؟

روز ۲۷ سپتامبر هیئت پ.د.ک با چندین جریان ملیگرای ترکمن در استان هولیر دیدار کرد و در این رابطه به توافق رسیدند که طیف‌های ترکمن به کاندیداهای پ.د.ک رای دهند.

۱۸ حزب و سازمان ترکمن‌‌ها در استان هولیر از نامزدهای وابسته به بارزانی در انتخابات مجلس عراق پشتیبانی می‌کنند. مشخص شد که پ.د.ک در مقابل به آنها وعده‌ی پست و مقام داده است.

روز ۲۷ سپتامبر هیئت پ.د.ک با چندین جریان ملیگرای ترکمن در استان هولیر دیدار کرد و در این رابطه به توافق رسیدند که طیف‌های ترکمن به کاندیداهای پ.د.ک رای دهند.

در این جلسه ۱۸ حزب و سازمان ترکمن ضمن اعلام پشتیبانی خود از کاندیداهای پ.د.ک توافق کردند که به نامزدهای پ.د.ک رای داده و از آنها پشتیبانی کنند.

خبرگزاری روژنیوز به نقل از منابع آگاه گزارشی را منتشر کرده است که بر اساس آن، بهانه‌ی ترکمن‌ها برای پشتیبانی از پ.د.ک در انتخابات نبود کرسی اقلیت‌‌ برای ترکمنهای هولیر در مجلس نمایندگان عراق است. ترکمن‌ها در این دیدار از پ.د.ک خواسته بودند تا از آنها پشتیبانی کند تا کرسی اقلیت برای ترکمن‌ها در انتخابات آینده عراق در نظر گرفته شود.

بر اساس همین اطلاعات احزاب و سازمانهای ترکمن درخواست پست‌هایی از پ.د.ک کردند، به گونه‌ای که در وزارتخانه‌ها چندین مشاور و مدیریت به آنها داده شود. پ.د.ک نیز به آنها قول داده است تا درخواست‌هایشان را اجرا کند.

همکاری پ.د.ک با طیف‌های ترکمن در هولیر در حالیست که این جریان‌ها علنا از سیاست‌های رژیم فاشیست ترک علیه کوردها در سراسر کوردستان حمایت می‌کنند و حتی هویت کوردی شهر کرکوک در باشور کوردستان را انکار می‌کنند.