پدر آتنا دائمی ادعای ستاد حقوق بشر ایران را کذب اعلام کرد

ستاد حقوق بشر ایران وابسته به قوه قضائیه رژیم مدعی شد که آتنا دائمی محدودیتی برای تماس با خانواده ندارد. چند ساعت پس از بیانیه این مرکز، حسین دائمی پدر آتنا دائمی ادعای مذکور را نادرست خواند.

حسین دائمی، پدر آتنا دائمی ادعای "ستاد حقوق بشر" که آتنا محدودیتی برای تماس با خانواده ندارد را نادرست خواند

حسین دائمی، پدر آتنا دائمی از زندانیان سیاسی در ایران، ویدئویی در اینستاگرام خود منتشر کرده و نوشته این ویدئو در جواب ستاد حقوق بشر ایران و خبرگزاری‌‌هایی است که گفتەاند آتنا دائمی هیچگونه محدودیتی برای ارتباط تلفنی با خانواده‌اش ندارد. او از مقامات حکومتی می‌پرسد آیا فشار و تهدید غیر قانونی نیست؟ آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودک از سال ١٣٩۵ تاکنون بدون مرخصی در زندان بسر می‌برد.