پکوز: آدرس حل تمام مشکلات در امرالی است

کمال پکوز نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام کرد که علت اساسی تمام مشکلات سیاسی جنگ بوده و حل مسئله در امرالی امکان‌پذیر است.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه یورگیر از توابع آدانا چهارمین کنگره عادی خود را در یکی از هتل‌های این شهر برگزار کرد. محمد کاراکیس ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در این شهر در کنگره این شهر شرکت کرده و اعلام نمود که در مقابل فشارها، مبارزات این حزب ادامه پیدا می‌کند.

جنگ علت تداوم مسائل و مشکلات است

در این کنگره کمال پکوز نماینده حزب آدانا از دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان هم سخنرانی کرده و ضمن اشاره به اهمیت سازماندهی در مقابل تشدید فشارها و حملات اظهار داشت: در فرایند کنونی طنین صداهای خلق از اهمیت برخوردار است. در این میتینگها لازم است که خلق گرهمایی داشته باشد. بیانیه‌ای اعلام شده از سوی حزبمان مشخص کرده است که راه حل مسئله از طریق دست‌یابی به صلح ممکن است. به دلیل سیاستهای جنگی، بحران اقتصادی عمیق شده است. آقای اوجالان بازیگر اصلی در حل مسائل ترکیه و خاورمیانه است. برای خاتمه یاقتن جنگ و برخوردها، باید انزوای تحمیلی بر امرالی خاتمه پیدا کند. تا زمانیکه انزوا خاتمه پیدا نکند، صلح امکان‌پذیر نخواهد بود. فرایند مذاکرات آغاز نشده و امکان ندارد که زندگی با ثباتی در ترکیه ادامه پیدا کند.