روسای مشترک ه.د.پ عید سعید قربان را تبریک گفتند

پروین بولدان و مدحت سنجار روسای مشترک ه.د.پ عید سعید قربان را با این پیام تبریک گفتند: "بگذارید عید قربان وسیله‌ای برای روزهای شاد، آزادی، دمکراسی و برابری باشد."

پروین بولدان و مدحت سنجار روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با انتشار پیامی به مناسبت عید سعید قربان این عید را تبریک گفتند.

 پیام ریاست مشترک ه.د.پ به شرح زیر است:

"ما در سال ۲۰۲۱، در شرایط سخت و با بسیاری از بی‌عدالتی‌ها، ظلم و ستم، جنگ، اشغالگری، مهاجرت و اثرات شدید پاندمی کرونا، عید قربان را جشن می‌گیریم. از یک سو غارت، فساد و ستم حاکمان، از سوی دیگر فقر، مهاجرت، مقاومت و خواستاری آزادی و برابری مستضعفان. آنها به جای برادری، مردم را به دشمنی، جنگ را به جای صلح و بی‌عدالتی را به جای برابری، بر خلق‌ها تحمیل می‌کنند.

به ویژه عید قربان و به طور کلی همه عیدهای بشری به روح صلح، آرامش و حمایت متکی هستند. به همین دلیل است که آنها در تاریخ تمدن، بسیار مقدس و مبارک هستند. ما همچنین عید قربان ۲۰۲۱ را به معنای مقدس آن، با روح اجتماعی آن جشن خواهیم گرفت. ما ظلمی که در حق خلق ما و حزب ما انجام می‌شود را نمی‌پذیریم.

معتقدیم که ما با هم پیروز خواهیم شد

ما می‌خواهیم و می‌دانیم که با مبارزه مشترک، عید خود را با قلبی آرام جشن خواهیم گرفت. با مبارزه و وحدت تاج و تخت حاکمان را سرنگون خواهیم کرد. ما در این عید نیز پشتیبانی خود را تقویت خواهیم کرد، دلسوز هم و درد و رنج خود و زخم‌های خود را التیام می‌بخشیم. ما معتقدیم که با هم موفق خواهیم شد.

به مناسبت این عید، برای همه بشریت آرزوی صلح، آرامش و سلامتی داریم و امیدواریم که این عید قربان وسیله‌ای برای روزهای خوش، آزادی، دمکراسی، برابری و برادری باشد. ما با تمام وجود عید قربان را به خلق خود تبریک می‌گوییم. ما به امید عیدهای دیگری هستیم که در کنار هم باشیم."