ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در قونیه: زبان سیاست زمینه‌ساز حملات نژادپرستانه است

غیاث الدین آلماز ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در قونیه اعلام نمود که قتل‌عام نژادپرستانه در نتیجه نفرت پراکنی سیاسی بوده و زبان سیاسی نژاد‌پرستانه و نظامیگیری زمینه‌ساز حملات نژادپرستانه بوده‌اند.

در ۳۰ ژوئیه در منطقه مرام قونیه، علیه خانواده دده‌اوغولاری حمله‌ای نژادپرستانه روی داده و در نتیجه آن ۷ نفر از اعضای یک خانواده به قتل رسیدند. هر چند هویت قاتل شناخته شده است و ۶ روز از این حمله می‌گذرد، تا کنون قاتل دستگیر نشده است. قتل‌عام قونیه از سوی حکومت و رسانه‌های ترکیه به عنوان اختلاف نشان داده است اما طبق اظهارات اقوام خانواده مقتول و اظهارات افراد این خانواده پیش از قتل، این حمله بنابه دلایل نژادپرستانه روی داده است.

نفرت پراکنی

خبرگزاری مزوپوتامیا در رابطه با حملات نژادپرستانه‌ای که در شهرهای ترکیه روی می‌دهند با غیاث الدین آلماز ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در قونیه گفتگویی را انجام داده است. آلماز در ابتدای اظهارات خود ضمن اشاره به وضعیت خانواده دده‌اوغولاری اظهار داشت که این خانواده از طریق دامپروری و زراعت تامین معیشت می‌کردند و حمله صورت گرفته به این خانواده بدون زمینه زبانی تبعیض آمیز نمی‌توانست روی دهد. خصوصا که در مناطقی که وضعیت اقتصادی خوب نیست و سطح آموزش نیز کم باشد، زبان از تاثیر فراوانی برخوردار است و در این زمینه است که نفرت‌پراکنی سریعا گسترش پیدا می‌کند. به دلیل شرایط اقتصادی هم انسان‌ها از وضعیت مساعدی برخوردار نیستند. زبان تبعیض آمیز و نفرت پراکنی مبنای این حملات نژادپرستانه را ایجاد می‌کند.

آلماز در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که محکوم کردن زبان نژادپرستانه و نفرت پراکنی نشانه حمله دیگری بوده و در ادامه افزود: در به قتل رساندن حکیم دال نیز همین مسئله دخیل بوده و بعد از آن بود که قتل روی داد. هیچ کس این زبان نفرت پراکنی و نژادپرستانه را محکوم نمی‌کند. بلکه فقط می‌گویند که حمله بنابه دلایل نژادپرستانه روی نداده است. همین مسئله است که مبنای حمله دیگری را نیز آماده می‌کند. اما متاسفانه واقعیت را قبول نمی‌کنند. به واقعه قتل خانواده دده اوغولاری نگاه کنید. غیر از نژادپرستی آیا اظهار نظر دیگری را شنیده‌اید؟ لازم بود که حاکمیت اعلام می‌کرد که بله، این حمله‌ای نژادپرستانه است. من قول می‌دهم که این نژادپرستی را محکوم و مجازات کنم. اما چنین صدایی را نشنیدم. زمانی که می‌گویند این حملات نژادپرستانه هستند، بلافاصله اعلام می‌کنند که دست به تبلیغات برای سازمان زده و کار به جای دیگری کشیده می‌شود.

تلاشهای خانواده دده اوغلولاری

آلماز در ادامه سخنان خود اظهار داشت که بعد از حمله ۱۲ مه به خانواده دده‌اوغولاری، با این خانواده دیدار کرده و در رابطه با این دیدار بعد از حمله نخست گفت: در ۱۲ مه ۷ فرد مقتول را به شدت مجروح کرده بودند. و علیرغم آن این خانواده فقط خواهان حفظ آرامش بودند. چون پرونده به دادگاه کشیده شده بود، این خانواده متتظر اعلام نتیجه نهایی بودند و هیچگاه دست به نفرت‌پراکنی نزدند. حتی ما برای فیصله دادن به این مسئله با آنها دیدار کردیم. اعلام کردند که پرونده به دادگاه رفته است و منتظر فرایند دادرسی هستند. یاشار دده‌اوغولاری هم گفت: تهدید‌هایی که علیه ما بر زبان آمدند هنوز فراموش نکرده‌ایم, اما بگذارید که آرامی این وضعیت بر هم نخورد. هیچگاه از زبان نفرت پراکنی استفاده نکرد. برای ممانعت از این وضعیت تلاش‌های بسیاری انجام شده بودند.

مسئله زبان حاکمیت است

آلماز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که خلق‌ها با هم مشکلی ندارند، اما زبان حاکمیت است که نژادپرستی و نظامیگری را ایجاد کرده و در خاتمه اظهار داشت: در صورتیکه سیاست دست از زبان نژادپرستانه و تبعیض آمیز بردارد، خلق‌ها با همدیگر مشکلی ندارند. فرزندان ما در همان مدارسی درس می‌خوانند که فرزندان انها، اما نژادپرستی تحریک می‌شوند، مسئله زبان سیاست حاکمیت است. در صورتیکه زبان سیاست به این شکل ادامه پیدا کند، ما همگی با ترس و دلهره در اینجا مواجه می‌شویم، و هیچیک از ما نسبت به جانمان امنیت نداریم. لازم است که هر گفته‌ای حاکی از نژادپرستی و نفرت‌پراکنی با مجازات تشدید شده همراه باشد.