رژیم ترک گفتن «٣٠٠ روز است مانع ملاقات می‌شوند» از سوی وکلای اوجالان را جرم اعلام کرد

بازجویی دادستانی ترک از وکلای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد که سال ٢٠١٢ آغاز شده بود یکبار دیگر از سر گرفته شده است. دادستانی رژیم ترک با هدف تحریف افکار عمومی اینبار گفته وکلای اوجالان مبنی بر «٣٠٠ روز جلوگیری از انجام ملاقات» را جرم اعلام کرده است.

بازجویی از وکلای رهبر خلق کورد به نام‌های رِزان ساریجا، علی معدن، باران دوغان، جنگیز یورکلی، اینان آکمشه، محمود تاشچی و محمد سلیم اُکچوغلو سال ٢٠١٢ آغاز شده بود و در روزهای اخیر یکبار دیگر در دستور کار دادستانی ترکیه قرار گرفته است.

پس از طرح شکایت دادستانی ترک، وکلای اوجالان با حضور در دادستانی به اتهامات پاسخ دادند. شعبه ٣٣ دادگاه کیفری سنگین استانبول کیفرخواست دادستان را در مورد وکلای اوجالان پذیرفت. در چارچوب بازجویی از وکلای اوجالان که از سوی دادستانی جمهوری [ترک] در استانبول طرح شده است، تخمین زده می‌شود که از ماه سپتامبر وکلای اوجالان به اتهام «عضویت در سازمان» مورد محاکمه قرار گیرند.

در کیفرخواست تنظیم شده از سوی دادستانی ترک دیدارهای اوجالان با وکلا به عنوان جرم اعلام شده و اعتراض وکلا به جرم‌انگاری دادستانی نیز باز هم تحت عنوان جرم اعلام شده است. همچنین حق سکوت یکی از وکلای اوجالان به نام جنگیز یورکلی نیز مصداق جرم عنوان شده است. دادستانی رژیم فاشیست ترک پا را از این نیز فراتر گذاشته و درخواست مکالمه تلفنی زندانیان با اعضای خانواده خود را جرم عنوان کرده است.

آنچه بیش از همه مایه تعجب است جرم‌انگاری سخنان وکلای اوجالان در گفتگو با رسانه‌هاست که گفته بودند:"حصر و انزوا بر اوجالان تحمیل می‌شود"، "٣٠٠ روز است که اجازه ملاقات به وکلا نمی‌دهند".