رژیم ترکیه در مراکز ه.د.پ دستگاه استراق سمع کار گذاشته است

مشخص شد که رژیم اشغالگر ترکیه در دفتر استانبول حزب دمکراتیک خلق‌ها دستگاه شنود جاگذاری کرده‌ است. ه.د.پ در این مورد گفت:"این حکومت با چنین شیوه‌ای به حاکمیت خویش ادامه می‌دهد."

دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در استانبول در مورد شناسایی دستگا‌های شنود در ساختمان این حزب نشستی مطبوعاتی برگزار کرد. ساروخان اولوچ رئیس فراکسیون نمایندگان ه.د.پ، الیف بولوت و اردال آویج روئسای مشترک ه.د.ک استانبول در این نشست مطبوعاتی شرکت کردند.

ساروخان اولوچ در این نشست گفت:"شنود غیرقانونی احزاب سیاسی و گردانندگان آن نیز امروز به موضوعی تازه مبدل شده است. ما خواستیم در مورد دستگاه‌های جرمی که در جلوی ما قرار دارند صحبت کنیم. این دستگا‌ه‌ها در اتاقهای جداگانه شناسایی شده‌اند. با این دستگاه به شنود ما می‌پردازند. این ابزار‌ها را در پشت پریز برق و در لامپ‌ها جاسازی کرده‌اند. همچنین در پریز‌های سه شاخه پیدا شده‌اند. طی هفته گذشته در مراکز ما در شهر وان و قبل از آن هم در مرکز ه.د.پ در آمد این دستگاه‌ها شناسایی شدند. پلیس به شیوه‌ای غیرقانونی مراکز ما را هدف حمله قرار می‌دهند و سپس همان پلیس‌ها این دستگاه‌های شنود را در مراکز ما جاسازی می‌کنند. این جرم است و ما آنرا قبول نمی‌کنیم."

اولوچ خاطرنشان کرد که علاوه بر دستگاه شنود، چیزهای دیگری در ساختمان‌های ه.د.پ جاسازی شده‌اند و افزود:"در ساختمان ما در آمد دستگاه‌های دیگری جاسازی کرد‌ه‌اند. ما به این موضوع آگاه و آنها را دیدیم. ما فعالیت حقوقی را در این زمینه آغاز کردیم. لیست‌ها و دفاتر جداگانه‌ای را در مراکز ما در شهرها قرار داده‌اند. آیا این کار چه کسی است. تنها دو سازمان به چنین کاری دست می‌زنند. یک سازان اطلاعات پلیس وابسته به وزارت کشور و دوم استخبارات ملی (میت). بجز میت و وزارت کشور هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند به چنین کاری دست زند. ما در روزهای آینده علیه این دو سازمان شکوائیه‌ای را تنظیم می‌کنیم."

اولوچ با بیان اینکه در ترکیه چیزی از حقوق باقی نمانده است گفت:"از سیاست‌ورزی به شیوه‌ی آزاد و امن در ترکیه چیزی نمانده است. افرادی که این دستگاه‌های مجرمانه را در ساختمان‌های ما جاسازی کرد‌ه‌اند قانون اساسی را نقض کرد‌ه‌اند. ما از وزیر کشور می‌پرسیم که شما بر مبنای کدام حکم دادگاه این دستگاه‌ها را در دفاتر ما جاسازی کرده‌اید؟ باید در این مورد توضیح دهید. شما برای تداوم حاکمیت‌ خود به انحای گوناگون حقوق را زیر پا می‌گذارید. این به این روال ادامه دهید اعتمادی نخواهید داشت. اما شما هر کاری که بکنید ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم و علیه این این دستگاه‌ها شما را به دادگاه می‌کشیم."