ساروهان اولوچ: لازم است جنگ سوریه از طریق راه‌های مسالمت آمیز حل شود، نه با لایحه جنگ

ساروهان اولوچ، رئیس گروه حزبی ه.د.پ در پارلمان از اپوزیسیون این کشور درخواست نمود که به لایحه رای نه داده و در ادامه افزود: ما می‌خواهیم که بعد از ده سال ادامه جنگ در سوریه،  این جنگ بتواند از طریق راه‌های دمکراتیک حل شود. ما به لایحه نه می‌‌گوییم.

ساروهان اولوچ رئیس گروه حزبی حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، نشستی خبری را برگزار کرد. در این نشست خبری اولوچ بحران اقتصادی و لایحه جنگ در عراق و سوریه مورد ارزیابی واقع شدند.

اولوچ در این باره اظهار داشت که رژیم اردوغان با بحرانی که ایجاد کرده است تلاش می‌کند تا از یک بحران دیگر خارج شود. اقتصاد ترکیه وراد بی‌ثباتی شده است. همین مسئله باعث شده است که از ارزش لیر ترک کاسته شود. لازم است که این نیرو دیگر دست از بندبازی‌های حقوقی بردارد. در رابطه با احکام صادر شده از سوی دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا برای صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا دولت دست به بندبازی حقوقی می‌زند، باید دست از این اقدامات بردارد. نشست ماه نوامبر شورای اروپا برگزار می‌شود. ترکیه بار دیگر در کانون توجه قرار می‌گیرد. حکومت از این حق برخوردار نیست که ترکیه را به این مسیر شوم ببرد. ما بار یگر درخواست می‌کنیم که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا را عملی کنند. در نهایت دولت ترکیه مجبور است بر اساس پیمان‌نامه و توافقها عمل کند. ارزش لیر ترک بسیار کاهش یافته است.

لزوم بهبود روابط ترکیه با همسایگان

اولوچ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ترکیه تا کنون ۶ بار مدت حضور نظامی برون مرزی خود را تمدید کرده است و در این باره افزود: هر بار تمدید حضور نیروها یک سال بوده است. اکنون درخواست تمدید ۲ ساله را دارند. چرا؟ مگر دولت تصور می‌کند که پارلمان تا اکتبر سال ۲۰۲۳  نمی‌تواند جلسه تشکیل دهد؟ این فضا، فضای انتخابات است. حکومت بعد از یک سال به خود اعتماد و باور ندارد؟ دولت حتی نمی‌تواند برآوردی از وضعیت خود داشته باشد. می‌دانند که نمی‌توانند حمایت پارلمان را داشته باشند. لازم است به این مسائل رسیدگی شود.

اپوزیسیون سیاسی به جای پاسخ دادن به این مسائل، خود را آماده می‌کند که به درخواست تداوم حضور ۲ سال حکومت در خارج از مرزها پاسخ مثبت بدهد. در این باره اولوچ اظهار داشت که تصویب لایحه به معنای تصویب جنگ کشور در سوریه بوده و در خاتمه اظهار داشت: ما تصور می‌کنیم که ترکیه در بعد اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی لازم است ارتباطات خود را با تمام کشورهای همسایه بهبود ببخشد. ما می‌خواهیم که جنگ ده سال سوریه به شیوه‌ای دمکراتیک و سیاسی به راه حل برسد. دست‌یابی به صلح و دمکراسی هم از طریق مذاکره و گفتگو و نه تصویب لایحه انجام پذیر است. نه آنکه از طریق عملیاتهای نظامی در خاک سوریه به تغیر بافت دموگرافیک آن اقدام کنند. ما به لایحه رای نمی‌دهیم. ما دلایل خودمان را برای مخالفت با این مسئله، از طریق اطلاع به کمیسیون مجلس در میان می‌گذاریم.