ساواری بویریولی: اوجالان کلید راه حل در منطقه خاورمیانه است

دکتر بپی ساواری بویریولی یکی از مسافران کشتی آزادی برای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اعلام نمود که «اوجالان کلید دست‌یابی به ثبات و صلح در خاورمیانه» بوده و در این باره افزود: افکار اوجالان برای جامعه بین‌المللی می‌تواند مسیری از راه حل و ثبات باشد.

بر اساس خواست ابتکار عمل آزادی برای اوجالان، ۴۰ نفر از روشنفکران، نویسندگان، آکادمیسینها و سیاستمداران کشورهای مختلف به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کورد، در کشتی آزادی گرد هم آمده‌اند. مسافران کشتی آزادی که از ۹ نوامبر از شهر لاوریوی یونان حرکت کرده ست در ۱۲ نوامبر همزمان با سالگرد خروج اوجالان از سوریه و همزمان با بیست و سومین سالگرد عزیمت اوجالان به ایتالیا در بندر ناپل لنگر انداخت. مسافران کشتی آزادی که در بندر ناپل هم دست به راهپیمایی زدند، با استقبال گسترده از سوی مردم مواجه شدند.

دکتر بپی ساواری بویریولی یکی از شرکت کنندگان در این آکسیون و از مسافران کشتی آزادی که از شهر تیکینو سویس اعلام نمود که وی برای آزادی اوجالان در این آکسیون شرکت کرده است. بویریولی در سخنان خود اظهار داشت که او حمایت خود را از کورد ادامه داده و در این باره افزود: آزادی اوجالان و مسئله کورد به هم مرتبط هستند. همانگونه که ماندلا به کلید راه حل در آفریقای جنوبی بدل شد، اوجالان هم می‌تواند به کلید ثبات و راه حل در خاورمیانه بدل شود. لازم است که ترکیه انزوای تشدید شده و تحمیلی بر آقای اوجالان را در امرالی بردارد. زیرا اکنون افکار اوجالان در تمام جهان گسترش یافته است.

مدل آزادی و دست‌یابی به راه حل

دکتر بپی ساواری بویریولی در گفتگوی خود اظهار داشت که فلسفه کنفدرالیسم دمکراتیک اوجالان در جهان مدلی مختص به خود بوده و افزود: فلسفه کنفدرالیسم دمکراتیک آقای اوجالان می‌تواند حیات مشترکی را بین خلق‌ها ممکن سازد. این مدل نه فقط برای خاورمیانه و کوردستان، برای تمام جهان می‌تواند مدلی از آزادی را مشخص کند.

بپی ساواری بویریولی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که اوجالان در صحنه جهان بازیگر مهمی به شمار رفته و لازم است نیروهای بین‌المللی از وی حمایت کنند. افکار اوجالان برای جامعه بین‌المللی نشان دهنده راه‌حلی برای از میان برداشتن تنش‌ها به شمار می‌رود. آزادی برا اوجالان خواست ماست.