شورای هماهنگی زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها سیاست‌های جاسوس‌پروری را محکوم نمود

شورای هماهنگی زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها فشار نیروهای امنیتی بر اعضای این حزب را محکوم کرده و اعلام نمود که آنها دست از مبارزه خود بر نمی‌دارند.

شورای هماهنگی زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها با هدف سیاستهای دستگیری و تحمیل فشار برای افشای اطلاعات این حزب در دفتر سازمان حقوق بشر ÎHD شاخه استانبول نشستی خبری را برگزار کرد. گلسرن یولری ریاست شاخه سازمان حقوق بشر در استانبول در این نشست خبری اظهار داشت که خواهان پایان دادن به فشارهای شدید علیه جوانان هستیم.

فشار بر جوانان برای جاسوسی

جازیه آیگون از اعضای شورای هماهنگی که مدتی پیش بازداشت شده بود اعلام نمود که یک ماه و نیم پیش شماره‌ای ناشناس با وی تماس گرفته و خواهان دیدار با من شده‌اند. دسته گلی را با یک یادداشت به همراه داشتند. من را تهدید کردند و از من خواستند که در مبارزات جوانان حزب دمکراتیک خلقها مشارکت نکنم. از من خواستند که به جاسوسی دست بزنم. علیرغم آنکه دو باره شمار تلفنم را عوض کردم، دو بار دیگر با من تماس گرفته و من را تهدید کردند و روز گذشته بدون هیچ دلیلی من را بازداشت کردند. امینه نازلی از اعضای دیگر شورای هماهنگی زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت عده‌ای ناشناس با وی تماس گرفته و وی را تهدید کرده و خواهان جاسوسی وی به نفع نیروهای امنیتی شده‌اند.

ما نمی‌ترسیم

نوروز گولن از دیگر اعضای شورای هماهنگی زنان جوان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اعلام نمود که در طول یک هفته ۶ نفر از رفقای انها دستگیر شده و با فشارهای نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. فشارها به گونه‌ای بوده است که نیروهای پلیس همه جا آنها را تعقیب می‌کرده‌اند. گولن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که نیروهای پلیس وی را تهدید کرده و خواهان جاسوسی شده‌اند. انها با این خواسته تلاش می‌کنند تا اراده مبارزاتی آنها را در هم بشکنند، اما ما هیچگاه دست از مبارزه خود بر نمی‌داریم و از قاتلان حسابرسی می‌کنیم. هیچ کس نمی‌تواند با بازداشت، دستگیری و تهدید و ارعاب ما ار از مبارزه منصرف کند.