تجمعات اعتراضی در نروژ، آلمان و کانادا در همبستگی با خیزش مردم ایران

محل سفارت ایران در نروژ و کنسولگری این کشور در آلمان شاهد برگزاری دو تجمع اعتراضی بود. همچنین کوردها در تورنتوی کانادا به قتل ژینا امینی و سرکوب معترضان واکنش نشان دادند.

دهها نفر با تجمع مقابل سفارت ایران در اسلو پایتخت نروژ به قتل ژینا امینی و سرکوب اعتراضات متعاقب آن اعتراض کردند و سفارت جمهوری اسلامی را لانه جاسوسی صدا زدند.

گروهی از زنان معترض در این تجمع برای نشان دادن میزان خشم از حجاب اجباری اقدام به بریدن موی سر خود کردند.

نمایندگان برخی احزاب از جمله پژاک، حزب سرخ نروژ، پلاتفرم دمکراتیک یارسان و سازمان بین‌المللی زنان در میان تجمع‌کنندگان بودند.

همچنین انجمن زنان روژبین یک تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری ایران در هامبورگ آلمان ترتیب داد.

معترضان تصاویری از ژینا امینی با خود حمل می‌کردند و شعار "ژن، ژیان، آزادی" می‌دادند.

لیلا کایا سخنگوی معترضان گفت :"حکومت ایران تعاملی وحشیانه با کلیه زنان و بویژه زنان کورد انجام می‌دهد."

او گفت: "ما به عنوان جنبش زنان وطندوست کورد در برابر قاتلین خواهیم ایستاد. در خاورمیانه با بدن زن سیاست‌ورزی می‌شود. ما در برابر آن رژیم‌های مرتجع مقاومت می‌کنیم. به مبارزه خود ادامه می‌دهیم."

در شهر تورنتوی کانادا نیز جامعه دمکراتیك کوردها برای یک تجمع اعتراضی فراخوان داده بود.

در بیانیه معترضان از سازمان عفو بین‌الملل خواسته شد که درباره قتل ژینا امینی تحقیقات را هرچه زودتر آغاز کند.

در بیانیه کانون کوردهای تورنتو آمده بو: "انسان‌های شجاع روژهلات و ایران برای اعتراض به قتل ژینا به دست جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدەاند. اکنون وقت پشتیبانی از آنهاست."