'تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها بر تمام نیروهای دمکراسی‌خواه تاثیر می‌گذارد'

سلما گورکان معاون دبیرکل (EMEP)، سوتاپ آکداغ سخنگوی (SODAP) و پریخان کوجا عضو حزب آزادی اجتماعی TOP در خصوص کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی عالی ترکیه مبنی بر تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها و متهم کردن زنان، با آژانس خبری ژن نیوز گفتگو کردند.

کیفرخواست مطرح شده از سوی دادستانی جمهوری تنظیم شده و از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در نتیجه آن برای بار دوم پرونده‌ای علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها گشوده شده است. کیفرخواست متشکل از ۸۴۳ صفحه است، دادستانی در این پرونده خواهان ممنوعیت فعالیتهای سیاسی روسای مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، شهرداران مشترک این حزب و در مجموع ۴۵۱ نفر شده است.

سلما گورکان معاون دبیرکل حزب کارگر(EMEP)، سوتاپ آکداغ سخنگوی پلتفرم همبستگی سوسیالیستی (SODAP)  و پریخان کوجا عضو کمیسیون سخنگویان حزب آزادی اجتماعی TOP در خصوص کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی عالی ترکیه مبنی بر تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها با آژانس خبری ژن نیوز گفتگو کرده و تاثیرات تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند.

سلما گورکان معاون دبیرکل EMEP در این باره اعلام کرد که با چراغ سبز نشان دادن دولت باغچلی کیفرخواست علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها تنظیم و پرونده علیه آن گشوده شده است. اردوغان نیز دستور داده و دادگستری نیز آن را به اجرا گذاشته است و به دلیل مشکلاتی، کیفرخواست نیز با تاخیر صادر شده است. این فرایند صرفا با محاکمه ادامه پیدا نکرده و همراه با آن به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در ازمیر نیز حمله شده است.

تمام نیروهای صلح طلب در معرض این حملات قرار دارند

سلما در ادامه سخنان خود اظهار داشت که همراه با پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، علیه دفاتر حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعضا و مدیران آن نیز حملات شدت گرفته است و این مسئله‌ای است که قابل توجه است. حاکمیت تلاش می‌کند تا رژیم مردسالاری، سیستم حکومتی ریاست جمهوری، رژیم سیاسی فاشیستی و خودکامه را در ترکیه تثبیت کند. امروزه حزب دمکراتیک خلق‌ها با هر مشکلی که مواجه شود، فردا دیگر احزاب اپوزیسیون نیز دچار آن می‌شوند. حزب دمکراتیک خلق‌ها را در معرض حملات خود قرار داده‌اند و تمام نیروهای سیاسی، خلق، کارگران و نیروهای دمکراسی نیز همه هدف این حملات قرار می‌گیرند. تلاش می‌کنند که مانع از تداوم و گسترش مبارزه شوند.

پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها و حمله به دفتر آن تصادفی نیستند

سوتاپ آکداغ سخنگوی پلتفرم حامیان سوسیالیست نیز نظرات خود را در این گفتگو منعکس کرده و اعلام نمود که گشودن پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها و حمله به این حزب، قتبل دنیز پویراز رویدادهای تصادفی نبوده و در ادامه افزود: حاکمیت مدت زمان طولانی است که برای بقای خود، سیاستهای حزب دمکراتیک خلق‌ها را مورد حمله قرار داده است. به همین  دلیل تلاش می‌کند تا این حزب را متهم به اقدامات غیر قانونی کند، آن را از میان برداشته و در نهایت آن را حذف کند. در انتخابات ۷ ژوئن (٢٠١۵) حزب دمکراتیک خلق‌ها به پیروزی دست یافته و حاکمیت از این پیروزی در هراس شد.

به پیروزی دست نیافتند

سوتاپ در بخش  دیگری از گفتگوی خود خاطرنشان ساخت که در مقابل حزب دمکراتیک خلق‌ها تلاشهای گسترده‌ای برای نابودی شکل گرفته‌اند و از رسانه‌ها گرفته تا دادگستری، از مجلس گرفته تا کوچه‌ها و محلات سیاستهای فشار و ارعاب خود را گسترش داده‌اند. سوتاپ همچنین اشاره کرد که علیرغم تمام تلاش‌ها آنها پاسخی نگرفته‌اند. نه حزب دمکراتیک خلق‌ها آرای خود را از دست داده است و نتوانسته‌اند فکر حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میان جامعه حذف کنند.

سوتاپ با اشاره به پرونده کوبانی نیز اظهار داشت: پرونده کوبانی که ما آن را مانند پرونده توطئه نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم آن را روشن کنیم، زیرا گشودن این پرونده از سوی دادستانی بوده و کاملا در حیطه دستگاه دادگستری است. افرادی که پشت قتل دنیز پویراز هستند نیز پشت این پرونده قرار دارند. ما تا کنون محاکمات افراد فراوانی مانند اوگون سامسات و اونور گنجر را مشاهده کرده‌ایم و امیدی به محاکمه عادلانه نداریم.

حملات افزایش پیدا می‌کنند

سوتاپ در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که برای بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان سیاسی درخواست ممنوعیت سیاسی شده است. من نیز یکی از این افراد هستم. این حملات یکی بعد از دیگری صورت می‌گیرند. لازم است که همه ما به خوبی درک کنیم که این حملات ادامه پیدا می‌کنند. به همین دلیل ما نیروهای دمکراسی‌خواه باید با خودمان را در مقابل این حملات به شیوه‌ای قدرتمند سازماندهی کنیم.

سیاستهای دولت بر اساس انکار کورد شکل گرفته است

پریخان کوجا عضو کمیسیون سخنگویان حزب آزادی اجتماعی TOP نیز اظهار داشت که پرونده تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها گشوده شده است و گشودن این پرونده بر اساس بقای حزب فاشیست حاکم طراحی شده است. وی در ادامه افزود تمام سیاستهای دولت بر اساس انکار کورد شکل گرفته است. انکار خلق کورد نقطه اشتراک حاکمان است. بعد از انتخابات ۷ ژوئن جنایتهای بزرگی صورت گرفته و کاملا آشکار است که حملات بیشتری صورت خواهند گرفت.

مقاومت همه جانبه لازم است

پریخان در بخش دیگری از سخنان با اشاره به طرح‌های حاکمیت اظهار داشت: علیه قتل دنیز پویراز خلق دست به واکنش زده و نیروی خلق اکنون توانسته است که این اقدامات تحریک کننده را خنثی کند. از سخنان دولت باخچلی این نکته را دریافت کردیم که نباید سکوت کرد، زیرا تلاش‌های آنها ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل مبارزه  و مقاومت نهایی و همه جانبه ما مهم بوده و غیر از آن راه دیگری نداریم. اکنون دادستانی خواستار ممنوعیت فعالیتهای سیاسی رفقای ما شده است. این تلاش‌های ما در راستای منافع خلق کورد بوده و می‌تواند به دفاع از خلق‌های دیگر نیز منجر شود. دستگاه حاکمیت اکنون با اقدامات خود در باتلاق گیر کرده است. هیچ کس نباید دست از مبارزه بردارد.