تبدیل ویروس کرونا به ابزاری برای جنگ روانی | یادداشت (بخش دوم)

کورد در درجه نخست و تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه باید خود را از تاثیر این جنگ روانی و نمایش آن خارج ساخته و سریعا علیه فاشیسم به بسیج سازماندهی دست زده و آکسیون‌های خود را گسترش دهند.

◼️ در تمامی جهان هچ کشوری به اندازه ترکیه از ویروس کرونا به عنوان ابزاری برای جنگ ویژه و روانی علیه جامعه دست نزده است. در ترکیه پیش از شیوع ویروس کرونا نیز حاکمیت و دولت جنگ ویژه را پیگیری می‌کردند. حاکمیت و دولت ویروس کرونا را علیه نیروهای دمکراسی‌خواه، اپوزیسیون و خلق کورد به عنوان ابزار جنگ ویژه بکار برده‌اند و خصوصا آن را برای سرکوب جنبش آزادیخواهی خلق کورد و نیروهای دمکراسی مورد بهره برداری قرار داده‌اند. اما ترکیه، مانند دیگر کشورهای کاپیتالیستی، حتی اندکی نیز برای سلامتی جامعه اقدام نکرده است. موضوع توجه نسبت به سلامتی نیز در چارچوب جنگ روانی مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان فرصتی برای تداوم بقای خود بکار برده است. این حاکمیت تنها یک هدف دارد؛ سرکوب نیروهای دمکراسیخواه و مبارز آزادی خلق کورد.

طیب اردوغان تلاش برای کودتای ۱۵ ژوئیه را که همچنان به درستی کشف نشده است، لطف الهی می‌خواند. ادعاهای فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش‌ها برای کودتا، یک دام و کودتای در کودتا بوده است. ادعا می‌شود که از وقوع کودتا اطلاعاتی در دست بوده است و از این طریق آن را به ضربه‌ای متقابل تبدیل کرده‌اند. نتایج برآمده از این کودتا این ادعا را تایید می‌کند که این کودتا از پیش طراحی شده بوده است.

بدون گمان انتشار ویروس کرونا از سوی حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ نیز مورد مدیریت قرار گرفته است. اما همانگونه که آ.ک.پ تلاشهای کودتای ۱۵ ژوئیه را مورد تحلیل قرار داده و به کار برده است به همان شیوه نیز با ویروس کرونا برخورد کرده است. شیوع این ویروس را علیه نیروهای دمکراسی و خلق کورد به حمله‌ای روانی تغییر داده است.

با شیوع این ویروس هر انتقادی علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ به عنوان انتشار هراس‌افکنی در میان جامعه و تلاش برای انحراف مقابله با ویروس کرونا نگریسته شد. حمله علیه نیروهای دمکراسیخواه خلق کورد با انتشار این ویروس افزایش پیدا کرد. در وضعیتی که اپوزیسیون به هر نحو ممکن سرکوب می‌شود، اجتماع بیش از دو نفر به عنوان جرم تلقی می‌شود، علیه نیروهای دمکراسیخواه و خلق کورد حملات روز به روز افزایش می‌یابند. این حملات روزانه ادامه یافته و نظامیان، نیروهای پلیس و دادگاه‌ها همچنان حضور خود را در جامعه حفظ کرده‌اند، اما خلق باید در منازل خود مانده و هر گونه اقدام و فعالیتی به عنوان جرم نشان داده می‌شود و این اقدامات خود را به عنوان امری عادی و مشروع جلوه می‌دهد. حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ در آستانه فروپاشی قرار دارد. در واقع مانند انتخابات ۳۱ مارس، ۲۳ ژوئن و انتخابات ۷ ژوئن سال ۲۰۱۵ آ.ک.پ با شکست مواجه شده است. در بعد سیاسی نیز حاکمیت به پا افتاده است. اما به دلیل فشارها و سرکوب حاکمیت مبارزه انسجام نیافته و در مقابل نیز آ.ک.پ توانسته است که خود را سازماندهی کرده و حاکیمت خود را ادامه دهد.

ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ چرا حملات فاشیستی خود را افزایش داده است؟

در این مقطع زمانی که حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ به لرزه افتاده و با دشواری خود را حفظ کرده است، ویروس کرونا  را برای تداوم و حفظ حاکمیت خود مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. با شیوع  ویروس کرونا نیز  حمله به نیروهای دمکراسی و خلق کورد را طراحی و برنامه‌ریزی نموده است. در اصل با شیوع این ویروس، که در ابتدا شیوع آن در ترکیه پذیرفته نمی‌شد، اظهار داشتند که فرصت و امکانات جدیدی را برای خود ایجاد می‌کنند. گفتند که در اقتصاد فرصتهای بسیار خوبی را کسب کرده‌اند، و به گونه‌ای حرف زدند که گویا این ویروس از سوی آنها ایجاد شده و آن را برای مقاصد خاص خود طراحی کرده‌اند.

تنها دولتی که ویروس کرونا را علیه جامعه به عنوان جنگ مورد استفاده قرار داده، برای آن برنامه‌ریزی کرده و به اجرا گذاشت ترکیه است. این دولت به گونه‌ای عمل کرد که حتی اعلام شمار قربانیان آن نیز از سوی رسانه‌ها برنامه‌ریزی شده باشد. در چارچوب این برنامه، وزیر بهداشت هر روز در مقابل دوربین ظاهر می‌شود، یا از طریق تویتر این جنگ ویژه را اداره می‌کند. از آنجا که این حاکمیت همیشه جنگی ویژه را اداره کرده است، در مدیریت جنگ کرونا چندان با دشواری نیز مواجه نشده است. همچنین این جنگ ویژه را از طریق راهکارهای متفاوتی نیز به مرحله اجرا گذاشت.

در بسیاری از کشورهای جهان در زمان شیوع ویروس کرونا نیروهای سیاسی تلاش کردند تا خود را به بخش‌های مختلف و حاشیه جامعه برسانند و تنش‌های سیاسی را کاهش دهند. اما حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ برخلاف این رویه عمل کرده بلکه در این راه زیاده‌روی نیز کرد. علیه بخش‌های سیاسی و اجتماعی خارج از حیطه خود بیش از پیش با دشمنی حرکت کرد. تمامی اپوزیسیون را سرکوب و حاکمیت خود را بر جامعه تحمیل کرد. بدون تردید در اینجا حاکمیت آک.پ/م.ه.پ از این هدف برخوردار است که تلاش می‌کند سیستم سیاسی و اجتماعی را به تمامی تغییر دهد. برای دست‌یابی به این هدف به نیروهای دمکراتیک و کورد حمله کرد، به خلق کورد که دینامیک‌ترین بخش جامعه است حمله کرد. حمله و موضعگیری علیه افزایش حملات آ.ک.پ/م.ه.پ در زمان شروع ویروس کرونا نشان دهنده این واقعیت است. سکوت بخشی از اپوزیسیون نیز بازتاب دهنده ویژگی این حاکمیت و عدم درک ابعاد آن است.

در  رابطه با افزایش حملات حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ و برداشتن قدمهایی برای تقویت و انسجام حاکمیت، نقش برخوردهای اپوزیسیون که تحت تاثیر جنگ روانی ویروس کرونا قرار گرفته‌اند مهم است. حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ در زمان شیوع ویروس کرونا مانند این مثل عمل کرده است که «سگها را رها کنید و سنگ‌ها را قایم کنید». خواستند که بر اپوزیسیون تاثیر گذاری داشته و در باغی بدون باغبان و نگهبان به حاکمیت خود ادامه دهد.

اپوزیسیون نیز در این دوره از تاثیرات جنگ روانی ویروس کرونا خود را حفظ نکرد. گویا که اپوزیسیون در این رابطه هیپنوتیزم شده است. از آنجا که ویژگی حاکمیت موجود را درک نکرده است، وارد این اشتباه شد که صرف با بر زبان اوردن چند گفته به مخالفت با حاکمیت می‌پردازند. این اشتباه و این نمایش ادامه دارد. هدف اصلی جنگ روانی کورد است. زیرا کورد در ترکیه دینامیک‌ترین نیروی دمکراسی‌خواه است. سنگین‌ترین و دشوارترین بار مقاومت علیه فاشیسم بر عهده کورد بوده است. کورد با مقاومت و مبارزه خود به مانعی در راه دستیابی فاشیسم به اهداف خود بدل شده است. به همین دلیل برای ممانعت از مبارزه خلق کورد تمامی راه‌های موجود را مورد استفاده قرار می‌دهند. نخستین حمله در زمان شیوع ویروس کرونا انتصاب گماشتگان دولتی بر شهرداری‌های کوردستان بود. در کوردستان پیش از شیوع ویروس نیز هر گونه فعالیتی از سوی کورد، به شدت سرکوب می‌شد، اکنون نیز این حملات مشروعیت پیدا کرده و به امری عادی منجر شده است. به بهانه شیوع ویروس کرونا اجازه اجتماع بیش از دو نفر داده نمی‌شود. همانگونه که در نصیبین مشاهده شد، به سختی به تجمع ۲ کودک حمله شد. زیرا اینگونه به آنها دستور داده‌اند. این موضوع تاثیر روانی ویروس کرونا را بر جامعه نشان می‌دهد.

زمانی برای قتلعام کورد

در زمان شیوع ویروس کرونا با عملیات روانی علیه جامعه، علیه هر گونه اقدام جامعه موضع‌گیری نمودند. د فرایند گذار و عادی شدن وضعیت نیز این قوانین را مشروعیت می بخشند. در این دوره، کارخانجات، کارگاهها و نهادهای دولتی به صورت عادی فعالیت می کنند و دادگاهها، پلیس و نظامیان حملات خود را به سورت عادی ادامه می دهند، اما اجازه نمی دهند که ۲ نفر با یکدیگر در اجتماعات شرکت کنند. هدف آنان مسکوت گذاشتن جامعه در دوران بعد از کرونا است. این مرحله بخشی از چرخ دنده های سیستم استثمار است. این اقدام عادی شدن چرخه زندگی نیست، بلکه به عادی سازی سیستم تعظیم و تسلیم در مقابل فاشیسم تعبیر می گردد. سیستم  با این اقدامات تلاش می کند تا دیکتاتوری فاشیستی را  بر حیات اجتماعی و سیاسی حاکم کند. تحت عنوان عدی سازی سیستم جدیدی را بر خلق تحمیل می کنند.

لازم است که در درجه نخست کورد و تمامی نیروهای دمکراسیخواه خود را از تاثیرات جنگ روانی و نمایشی ویروس کرونا نجات دهند و سریعا با بسیج سازماندهی و آکسیون علیه فاشیسم به مبارزه دست بزنند. تدابیری را که در مقابله با ویروس کرونا و در مقابله با سازماندهی و مبارزه مانعی ایجاد نمی‌کند، نباید به مانعی در راه سازماندهی ببینند. بی‌تفاوتی در مقابل فاشیسم، فعالیت و عملکرد بر اساس جنگ روانی به معنای پذیرش مرگ است. معنای این موضوع برای کورد اینست که گردن خود را در مقابل چاقو قرار دهد. آیا این اقدام هزاران بار بدتر از ویروس کرونا نیست؟

شیوع ویروس کرونا را به زمان قتلهام کوردها تبدیل کرده‌اند. تمامی کوردها باید این مسئله را مشاهده کرده و در مقابل این نمایش و شو هوشیاری خود را حفظ کنند و از بی‌تفاوتی بپرهیزند. هر کوچه، هر محله و هر کارگاهی باید به مکان سازماندهی و فعالیت تبدیل شود.

ویروس کرونا تا کنون به نحو بی‌سابقه‌ای به ابزاری برای حمله روانی تبدیل شده است. نابودی در مقابل حملات روانی ویروس کرونا قابل قبول نیست. استعمار قاتل از ویروس کرونا مانند ماده مخدر، فساد و تمامی دیگر شرها، علیه کورد بهره‌برداری می‌کند. ویروس کرونا نیز در این چارچوب ابزاری برای مقابله با کورد است. در زمان شیوع ویروس کرونا هیچ اقدامی را برای سلامتی خلق در کوردستان انجام ندادند، گسترش و شیوع ویروس را نادیده گرفتند و با نیت قبلی، این ویروس را به ابزاری برای جنگ روانی تبدیل کردند. به همین دلیل باید ما نیز خود را بر اساس شرابط و زمینه سازماندهی کرده و با فعالیتها و سازماندهی خود را در مقابل جنگ روانی و ویژه اماده و سازماندهی کنیم. با مبارزه خود به این حملات پاسخ داده و خود را در مقابل تیغ نابودی قرار ندهیم.◻️


* عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک)