تناقض گفته‌های اسد! | یادداشت

اکنون کورد هیچ لزومی ندارد که موجودیت خود را اثبات نماید. آرمان مبارزات کورد دیگر نه اثبات موجودیت، بلکه «توسعه و پیشبرد سیستم ملت دمکراتیک» و «برقراری همزیستی دمکراتیک خلق‌های منطقه» است.

زمانی که گفته‌های رئیس جمهوری سوریه، بشار اسد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد می‌توان مجموعه تناقض‌هایی را در آن یافت. این تناقضات نشان دهنده دو مورد مهم می‌باشد؛ یا نمی‌تواند سیاست را درک کند یا توسط افرادی دیگری بکار گرفته شده و هدایت می‌شود.

در مقطع کنونی بر کسی پوشیده نیست که بشار اسد، رهبری کنونی سوریه در تمامی گفتگوها و دیدارهایش در رسانه‌ها، تلاش می‌کند تا واقعیات را برعکس جلوه دهد. بار دیگر نیز همان رویکرد را ادامه داده و در تازه‌ترین اظهاراتش نه فقط واقعیات را وارونه جلوه داده است، بلکه اینبار درصدد تحریف واقعیات تاریخی نیز برآمده است.

موردی که در اظهارات اسد بیش از هر چیز توجه را به خود جلب می‌کند، سخن گفتن در رابطه با مسئله کورد و کوردستان سوریه بود. اسد در سخنان خود اظهار داشت که کورد از ساکنان غیر اصیل سوریه بوده و بخشی از سوریه نیست، با آنها نمی‌توان سوریه‌ای مشترک را ایجاد کرد در مخالفت کامل با سخنان پیشین خود اظهار نظر می‌کند. اسد پیش از آن اظهار داشته بود که کورد از زمانهای قدیم با وحشیت تُرک‌ها مواجه شده و در سوریه آنها از کوردها استقبال کرده‌اند. بشار اسد در ۵ مارس در گفتگو با کانال تلویزیونی روسیه٢۴ اظهار داشته است: "مسئله‌ای تحت عنوان مسئله کورد در سوریه وجود ندارد. کورد در دوره‌های پیش از ترکیه به اینجا آمده‌اند." با بازگشت به سخنان پیشین اسد می‌بینیم که در این گفته‌ها تناقض‌های فاحشی وجود دارند.

بدون حضور کورد، ایجاد سوریه‌ای متحد امکان‌پذیر نیست

اسد در ١۵ اکتبر ٢٠١۵ در گفتگو با کانال آر.تی روسیه اظهار داشته بود: کورد بخشی از سوریه بوده و قابل تجزیه نیستند. کوردها خوب هستند. مانند عرب، چرکس، ارمنی و بسیاری دیگر از عناصر تاسیس کننده سوریه از دیر باز در سوریه زیسته‌اند. بدون این عناصر، ایجاد سوریه‌ای متحد امکان پذیر نیست.

اما در دیدار اخیر خود در ۵ مارس، اسد با نقض سخنان پیشین خود گفت: "با اقداماتی که تحت عنوان مسئله کورد انجام می‌دهند، چیزی در سوریه نمی‌توان سراغ گرفت. به لحاظ تاریخی کورد در سوریه حضور دارد، اما این گروه در دوره‌های پیشین به دلیل وحشی‌گری ترک‌ها وارد سوریه شده‌اند. ما از آنها در سوریه استقبال کردیم. کورد، ارمنی و گروه‌های دیگر وارد سوریه شدند. در اینجا مشکلی وجود نداشت. برای نمونه در سوریه مسئله و مشکلی تحت عنوان سوریه-ارمنی وجود ندارد. در سوریه با تکثر مواجه هستیم. مشکلی با تکثر نداریم. چرا چنین مشکلی با کورد داریم؟! مشکل با گروههایی است که ایستارهای مختلفی را در تمامی برهه‌ها مطرح می‌کنند. زمانیکه در طول تاریخ دولت ترکیه در مقاطع مختلف کورد در ترکیه را استثمار می‌کرد و به قتل می‌رساند، ما در کنار آنها ایستادیم. ما علیه اهداف آنها قرار نگرفتیم، اهدافی که آنها به عنوان آرمان خود مطرح کردند."

اسد از یاد برده است یا خود را به دست فراموشی سپرده است که کورد دومین عنصر تشکیل دهنده سوریه است. «یوسف عظما» در دوره پادشاهی سوریه وزیر دفاع بوده است. این پادشاهی با رهبری فیصل اول بین سالهای ١٩١٨-١٩٢٠ قدرت را در دست داشته است. عظما وزیر جنگ و ریاست ستاد جنگ را برعهده داشت. ارتش فرانسه در ٢۴ ژوئیه ١٩٢٠ به دمشق حمله برده و به ملک فیصل هشدار داد. این هشدار تحت عنوان هشدار گورو شناخته می‌شود. در آن دوره عظما در مقابل ارتش فرانسه به مقاومت دست زد و اجازه نداد که ارتش فرانسه وارد سوریه شود. اما در ٢۵ ژوئیه عظما کشته شده و فرانسه وراد سوریه شد.

از طرف دیگر اسد، «ابراهیم حنانو» رهبر سوری را هم از یاد برده است که در مقابل اشغالگری فرانسویان به مقاومت دست زد. اسد ارتش سوریه را در جنگ میسلون نیز از یاد برده است. در آن زمان معاون فرانسه، بعد از دستگیری ابراهیم حنانو و اشغال سوریه در ١۵ مارس ١٩٢٢ فرمانی را مبنی بر به دارکشیدن وی صادر نمود. وی گفته بود که اگر ابراهیم حنانو هفت سر نیز داشت، خواهان جدا کردن هر هفت سر می‌شدم. اما قاضی فرانسوی حنانو را آزاد نمود، زیرا قیام وی را به عنوان قیامی سیاسی و مشروع تصور می‌کرد و اعلام نموده بود که اقتدار قضایی فرانسه وابسته به قدرت نظامی این کشور نیست.

اکنون نیز اسد از یاد می‌برد که کورد با پروژه‌های دمکراتیک خود که تمامی عناصر منطقه را اعم از کورد، عرب، ارمنی و سریانی و چرکس در بر می‌گیرد، توانسته است تبهکاران داعش را از میان برداشته و مناطق شمال-شرق سوریه را، از سریکانی که اکنون به اشغال درآمده است تا شهرک باغوز و دیرالزور از لوث آنها پاک کند.

زمانیکه ارتش سوریه از مناطق شمال-شرق سوریه فرار کرد، ساکنان این مناطق در مواجهه با ترور تنها گذاشته شدند. از طرف دیگر اسد نمی‌تواند ببیند که کورد از آغاز جنبش انقلابی خود در سوریه تلاش کرده است که پیوندهای مبتنی بر برادری مان خلق‌ها را میان عناصر تشکیل دهنده سوریه برقرار نماید و یکپارچگی سوریه را بدون اینکه وارد بازیهای منطقه‌ای شوند، حفظ نمودند. با تمام این موارد برخی می‌پرسند که چرا اسد در این برهه چنین سخنانی را بر زبان آورده است. هدف از این سخنان چیست؟

ناظران مسائل منطقه می‌بینند که هدف اصلی از چنین سخنانی ایجاد فتنه میان عناصر منطقه و از میان برداشتن امنیت و ثبات منطقه‌ای است که با خون هزاران شهید تامین شده است. برخی دیگر نیز براین باورند که چنین اظهاراتی زمینه‌سازی برای معامله است. پیامی است از سوی اسد به رژیم اردوغان تا خاک سوریه و مناطق روژآوا را به تصرف درآورد. خصوصا که اظهارات اردوغان و اسد را می‌توان دو روی یک سکه قلمداد کرد.

٣٠ حزب و سازمان سیاسی شمال-شرق سوریه در ۶ مارس با انتشار بیانیه‌ای مشترک به اظهارات رئیس جمهوری سوریه پاسخ دادند. این احزاب از حکومت سوریه درخواست نمودند که افرادی که خاک سوریه را تجزیه کرده و این کشور را تهدید می‌کنند، را شناخته و انکار موجودیت یک ملت یا یک حزب قطع ارتباط با واقعیت موجود به شمار می‌رود.

نباید از یاد برد که اکنون کورد هیچ لزومی ندارد که موجودیت خود را اثبات نماید. آرمان مبارزات کورد دیگر نه اثبات موجودیت، بلکه «توسعه و پیشبرد سیستم ملت دمکراتیک» و «برقراری همزیستی دمکراتیک خلق‌های منطقه» است.