نقاب پ.د.ک؛ کوردیت | یادداشت

آیا به واقع حزب دمکرات کوردستان یک حزب کوردی است؟ آیا کوردبودن صرفا یک نقاب برای پنهان‌ ماندن ماهیت این حزب نیست؟ حزبی که در قتلعام کورد‌ها با رژیم ترکیه همدست می‌شود تا چه حد می‌تواند یک حزب کورد باشد؟

◼️ دو ماه از حملات اشغالگرانه دولت ترک به هفتانین سپری شد. بنابر نقشه‌ی رژیم ترک می‌بایست در این دو ماه، نه تنها هفتانین بلکه بخشی بزرگ از باشور کوردستان کنترل می‌شد. مقاومت بی‌سابقه نیروهای گریلا در هفتانین نقشه‌های روی کاغذ را خنثی کرد. رژیم فاشیست و سفاک در مقابل مقاومت اسمر‌[ها] و رستم جودی[ها] متحمل شکست شده است. نیروهای گریلا با اراده، عزم و شوق آزادی به مقاومت علیه اشغالگران ادامه می‌دهند. گریلاهای زن در نمود ملیتان‌هایی همچون اسمر، نوجان و زلال[ها] به سمبل مقاومت هفتانین و پافشاری بر ایستادگی شرافتمندانه مبدل شده‌اند.

اشغالگری ترکیه در هفتانین، یک گام استراتژیک برای اشغال باشور کوردستان است. اگر دولت ترکیه در هفتانین نتیجه‌ای کسب کند، آنگاه سرتاسر باشور کوردستان را اشغال خواهد کرد. رژیم غاصب آ.ک.پ و م.ه.پ در تلاش است باشور کوردستان را به گذرگاه اصلی جمهوری ترکیه تبدیل کند تا خود را به مرزهای عثمانی نزدیک کنند. قشر حاکم ترکیه‌ی اشغالگر مدت ۱۰۰ سال است با روئیای موصل و کرکوک زندگی می‌کنند. فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ، حکومت اتحاد و ترقی برای این روئیا در قرن ۲۱ مرزهای ترکیه را گسترش می‌دهند و تلاش می‌کنند آنرا به منطقه‌ی تحت حکومت عثمانی تبدیل کنند. اردوغان سال‌هاست که می‌گوید، لوزان اشتباه بود، دولت ترکیه در مرزهای محدود آنادول قرار داده شد و ما می‌خواهیم این شرایط را تغییر دهیم. حملات اشغالگرانه علیه باشور و روژاوا، اقدامات عملی این ادعاهای اردوغان است.

در حملات علیه باشور و روژاوا مسئله ی قابل توجه، نقش حزب دمکرات کوردستان پ.د.ک است. پ.د.ک به یکی از شرکای این حملات تبدیل شده است.

اشغالگری آ.ک.پ و م.ه.پ حملات نابودگرانشان علیه کوردها را با پشتیبانی پ.د.ک انجام می‌دهند. بدون شک اگر پ.د.ک در این حملات نابودگرانه شرکت نکند، دولت ترکیه نخواهد توانست در این راستا قدم بردارد. پ.د.ک به این حملات ترکیه مشروعیت می‌بخشد و اشغال کوردستان را عادی جلوده می‌دهد. در این حملات اشغالگرانه پشتیبانی سیاسی، لجستیکی و جاسوسی به دولت ترکیه می‌دهد. دولت ترکیه هم می‌گوید، 'پ.د.ک یک حزب کوردیست و همراه ماست، جنگ ما را برحق می‌داند و حملات ما را مشروع می‌داند'. اینگونه مانع واکنش جهانی و دولت‌ها در مقابل اشغالگریش می‌شود.

دولت ترکیه حملات اشغالگرانه‌اش به عفرین، سریکانی و گری سپی را با همان شیوه انجام داد. با انجمن میهنی کورد سوریه (ا.ن.ک.س) با هم عمل کردند. ا.ن.ک.س به طور مستقیم در این اشغالگری شرکت کرد. مسئولین پ.د.ک هر روز با بیانیه و در رسانه‌هایشان، اشغالگری ترکیه را مشروعیت می‌بخشند و می‌خواهند مانع واکنش عمومی شوند. می‌گوید، ترکیه به دلیل حضور پ.ک.ک به روژاوا حمله می‌کند و هیچ مشکلی با کوردها ندارد و اینگونه به حملات ترکیه مشروعیت می‌بخشد. نمی‌خواهد ببیند که پ.ک.ک ضامن موجودیت و آزادی خلق کورد است و بر اساس گفته‌های ترکیه و به درخواست جمهوری ترکیه به دشمنی با پ.ک.ک می‌پردازد.

پ.د.ک در عفرین، سریکانی و گری سپی در پاکسازی، غارت و تجاوزهایش مسئول و شریک آ.ک.پ است. پ.د.ک بخشی است از پشتیبانان حمله‌ی دولت ترکیه به باشور، شنگال و مخمور.

حملات علیه باشور کوردستان نتیجه‌ی هم‌پیمانی و توافق میان ترکیه و پ.د.ک است. بر اساس این توافق‌ها پ.ک.ک پاکسازی می‌شود و پس از آن، تاثیرگزاری اتحاد میهنی کوردستان (ی.ن.ک) کاهش می‌یابد و اینگونه کل باشور کوردستان به دست پ.د.ک می‌افتد. این توطئه مشابه توطئه‌ایست که برای روژاوا آماده شده بود. جمهوری ترکیه روژاوا را اشغال می‌کند و بخش کوچکی را به عنوان پاداش به ا.ن.ک.س می‌دهد.

به نظر می‌رسد پ.د.ک این فریب حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ را باور کرده است. روئیا و توهم پ.د.ک این است که همراه با ترکیه پ.ک.ک و احزاب مخالف خود را نابود کند و کنترل همه‌ی کوردستان را بدست آورد. به خیال خود می‌گوید اگر مانع خود را از پیش رو بردارد، می‌تواند همه‌ی بها و ارزش‌های کوردستان را بفروشد و به حکومت خود ادامه می‌دهد. هرگز فکر نمی‌کند که بعد از این حملات خود وی هم به حراج گذاشته می‌شود، چون منافعش سبب شده کر و کور و لال شود.

آیا پ.د.ک واقعا یک حزب کوردی است؟ آیا کورد بودن ماسک پ.د.ک است یا واقعا کورد است؟ حزبی که در پاکسازی کوردها دوشادوش ترکیه کار می‌کند، چنین حزبی تا چه حد می‌تواند یک حزب کوردی باشد؟ واقعیت این است که گفتار نژادپرستانه‌ی پ.د.ک سبب می‌شود تا روی حقیقی خود را پنهان کند. اگر همانطور که گروهی می‌گویند، پ.د.ک یک حزب نژادپرست کوردی می‌بود نباید شریک حملات نابودگرانه ترکیهی کوردستیز می‌شد.

پ.د.ک مدعیست که یک حزب کوردیست و با نقاب کوردبودن ماهیت خود را پنهان می‌نماید، تلاش می‌کند همه را فریب دهد. کورد برای موجودیت خود و مبارزات خود و آزادیش بدون وقفه در حال مبارزه است، خلقمان و جنبش آزادی کوردها باید در مقابل پ.د.ک موضع‌گیری کنند و هرچه سریعتر اتحاد ملی و دمکراتیک خود را منسجم کنند.◻️