روی سیاه پ.د.ک با مقاومت خلق و گریلا عیان شده است | یادداشت

کارنامه حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک) که بسیاری آنرا حزب خانواده بارزانی‌ها می‌دانند اثبات کرده است که همیشه عاشق قاتلان ملت کورد بوده‌اند. شعارهای فریبنده این حزب دیگر رنگ باخته است و مقاومت دو سویه خلق و گریلا نقاب پ.د.ک را پایین کشیده است.

گفته‌ی پیشینیان کورد معنی ژرفی دارد. یکی از گفته‌ها این است که؛ 'کِرم از خود درخت است'. این جمله را برای خودفروش‌ها و خائنانی که خود را به دشمن واگذار کرده‌اند بکار می‌گیرند. با نگاهی به چند سال اخیر می‌توان به صحت این گفته پی برد.

به عملکرد و کارنامه پ.د.ک در کوردستان نگاهی بیندازید. اینجا بیش از هر زمانی یاد یک جمله رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌افتیم. اوجالان می‌گوید:"کورد عاشق دشمن (قاتل) خود هستند." کارنامه پ.د.ک بیانگر این واقعیت است. اخیرا تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند. در این تصاویر پیشمرگه‌های پ.د.ک دیده می‌شوند که پیشقراولی سربازان اشغالگر ترک برای حمله به نیروهای گریلا را بر عهده دارند. بله، پ.د.ک جلودار سربازان فاشیست ترک است. تصاویر این پیشمرگه‌ها تکرار تصاویر اواسط دهه ۶٠ شمسی در منطقه موکریان روژهلات کوردستان است. آنجا هم پیشمرگ‌های پ.د.ک جلودار سپاه پاسداران شدند و به قتلعام جوانان انقلابی روژهلات کوردستان پرداختند. پ.د.ک خیانت می‌کند، با اشغالگران و دشمنان کوردها برای قتل پسران و دختران مبارز این خلق دست به یکی کرده است. سیاهه خیانت‌های این حزب پایانی ندارد. به صراحت می‌توان شاهد بود که پ.د.ک به غده سرطانی تاریخ کوردها مبدل شده است.

پ.د.ک سرزمین کوردها در باشور را به لانه میت ترکیه و اطلاعات ایران مبدل کرده است. پ.د.ک مانع انتقال خوراک و آذوقه به نیروهای گریلا می‌شود. پ.د.ک به هر عمل ضد اخلاقی در همکاری با اشغالگران کوردستان دست زده است. پ.د.ک تمامی این خیانت‌ها را با نقاب کوردیت پنهان کرده اما حنای پ.د.ک رنگ باخته است. همه به چشم یک حزب مزدور و خائن از پ.د.ک نام می‌برند.

هدف پ.د.ک در باشور

تقریبا تمامی کوردها در حین سخن گفتن از رژیم ترکیه آنرا رژیمی فاشیست عنوان می‌کنند. نه تنها نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه حتی فاشیست‌های دیگر هم دولت ترک را رژیمی فاشیست می‌خوانند. اما پ.د.ک خیالی دیگر در سر دارد، پ.د.ک در لوای حکومت باشور خواستار تشکیل ترکیه‌ای کوتوله در خاک باشور است. دیکتاتور ترکیه هر گامی برداشته است همین گام از سوی رئیس پ.د.ک هم برداشته شده. حتی در موضوع جاش‌پروری. رژیم اشغالگر ترک مزدوران کورد را علیه ملت کورد به کار می‌گیرد و پ.د.ک هم پیشمرگه‌های خود را برای منافع ترکیه و علیه ملت کوردها به کار می‌گیرد. بلاسبب نیست که هر کسی نام پ.د.ک را بر زبان می‌راند این حزب را مزدور، خائن و خودفروش می‌خواند.

دولت ترکیه از هوا و زمین به نیروهای گریلا حمله‌ور شده است، پ.د.ک هم از طریق رسانه‌هایش سیاه‌نمایی علیه گریلا را سرعت بخشیده است. در ترکیه و ایران هر فردی از آزادی سخن می‌گوید بازداشت می‌شود، در باشور کوردستان هم همچنین. در ترکیه و ایران تجاوز به زنان، قتل زنان، سرکوب زنان پدیده‌ای عادی شده است، در باشور تحت حاکمیت پ.د.ک هم همچنین. سئوال مهم را باید اکنون پرسید: چگونه می‌توان تا این حد به دشمن خدمت کرد؟ چگونه می‌توان تا به اندازه قاتل خود را دوست داشت؟ خلق باشور کوردستان همچون خلق کورد در باکور و روژهلات کوردستان از حاکمان ستمگر و بی‌لیاقت خسته شده‌اند.

وقت آن فرارسیده که از مزدورها و خودفروشان حسابخواهی شود. باید خلق کورد حساب این گروه شیاد را کف دستشان بگذارند. پیشمرگه‌هایی که مثل سربازان و پلیس‌های ترک و فارس رفتار می‌کنند و خلق را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کنند حساب پس خواهند داد. بدون شک مقاومت شکست نخواهد خورد، اشغالگران و مزدوران خودفروش مثل همیشه روسیاهی برایشان باقی می‌ماند. روی سیاه پ.د.ک با افتادن نقاب کوردی عیان شده است. فاشیسم با مقاومت فرومی‌پاشد، مزدوران مجبورند از کوردستان فرار کنند.