۷۳ روز شکنجه‌‌ی نعمت گونش از سوی بازجوهای پ.د.ک

خانواده‌ی نعمت گونش می‌گویند، طی حدود هشت ماه از دستگیری وی فقط دوبار توانستند با وی دیدار کرده و وی به آنها گفته است، ۷۳ روز شکنجه فیزیکی و روحی شده است.

روز گذشته دادگاه دهوک هر کدام از نعمت گونش عضو ه.د.پ و ملا نظیر کادر ی.ن.ک را به هفت سال زندان محکوم کرد.

عایشه گونش همسر نعمت گونش که در شهر هولیر زندگی می‌کنند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روژنیوز نگرانی و نارضایتی خود را اعلام کرده و گفت:"نعمت در خانه‌ی خود نشسته بود، مرتکب هیچ جرمی نشده بود، اما او را دستگیر کرده و به هفت سال زندان محکوم کردند."

عایشه گونش همچنین گفت: ما به دلیل ظلم و ستم دولت ترک به اینجا پناه آوردیم و گفتیم، میان برادران خود خواهیم بود و آنها از من پشتیبانی می‌کنند، اما آنها برای ما برادر نبودند. نباید این شرایط را بر ما تحمیل می‌کردند. ما رنج و عذاب بسیاری می‌کشیم.

همسر نعمت همچنین می‌گوید: به آنها اجازه نمی‌دهند تا با نعمت دیدار کنند و در مدت هشت ماه از دستگیری وی فقط دو بار با او دیدار کرده است، آن هم پس از چندین بار مراجعه به آسایش و دادگاه دهوک به وی اجازه داده‌اند تا دوبار با او دیدار کنند.

وی همچنین گفت: حتی در دادگاه هم اجازه نمی‌دهند تا او را ببینیم. طی روزهای محاکمه سه بار به دادگاه رفته‌ام، چندین بار از آنها خواهش کردم، دیروز به آنها گفتم، شما که او را محاکمه کرده‌اید، اجازه دهید به او پول و داروهایش را بدهیم. دخترانم گریه می‌کردند. اما آنها با ما همدردی نکرده و اجازه ندادند او را ببینیم.

عایشه گونش تاکید کرد، همسرش هیچ اشتباهی نکرده است. وی گفت: ما در اینجا بیگانه نیستیم، ما اجاره‌نشین هستیم. ما در اینجا آواره‌ایم. همسرم هیچ کاری نکرده تا او را محاکمه کنند. ما این را نمی‌پذیریم.

همچنین پسر نعمت گونش با چشمان اشکبار در مورد وضعیت پدرش گفت: با تلاش بسیار و ۲ ماه پس از دستگیری‌اش توانستیم پدرم را در زندان زرکا ببینیم. بسیار شکنجه شده و از لحاظ جسمی ضعیف شده بود. اما من در مقابل چشمان او گریه نکردم و خود را کنترل نمودم.

پسر گونش همچنین گفت: پدرم فشار خون و بیماری قند دارد. تاکنون دو بار او را دیده‌ایم و به ما گفته ۷۳ روز هم به طور فیزیکی و هم روحی شکنجه شده است.

وی همچنین گفت: پدرم به اینجا پناه آورده است، چون خیانت را نمی‌پذیرفت، دیگر چگونه در اینجا می‌تواند مرتکب جرم و جنایت شود.

نعمت گونش و ملا نظیر کادر ی.ن.ک با هم در یک دادگاه محاکمه شدند. پسر گونش در مورد شخصیت ملا نظیر می‌گوید: وی شخص شناخته شده‌ای در میان جامعه است. کادر ی.ن.ک و در میان مردم دارای احترام بسیار است. او به همراه پدرم با هم به مراسم خاکسپاری مام جلال رفتند. آنها مرتکب هیچ اشتباه و جرمی نشده و باید آزاد شوند.

لازم به ذکر است، نعمت گونش میهن‌دوست اهل باکور کوردستان و عضو ه.د.پ بود که از سال ۲۰۰۹ در منطقه زاخو زندگی می‌کرد. در زاخو از وی خواسته بودند که باشور کوردستان را ترک کرده و به باکور و یا روژاوای کوردستان رود. سپس توسط آسایش دهوک خانواده‌ی وی را از شهر بیرون کرده و آنها به شهر هولیر رفته بودند و در هولیر نیز پس از دو ماه فشارها بر گونش ادامه داشت، تا در ماه فوریه آسایش دهوک به بهانه‌ی انجام امضا نعمت گونش را احضار کرده بود. به همین دلیل وی روز ٢ فوریه ٢٠٢١ به آسایش دهوک رفته و دیگر به خانه باز نگشته بود.

ملا نظیر کادر و عضو ی.ن.ک در منطقه زاخو نیز از ۱۱ فوریه دستگیر شده روز گذشته به هفت سال زندان محکوم شد.