آنتر درسیم به شهادت رسید

انقلابی کورد کاظم أرگون (آنتر درسیم) در پی عارضه قلبی در روژاوا به شهادت رسید.

کاظم أرگون ده‌ها سال در صفوف جنبش آزادی کوردستان به مبارزه علیه اشغالگران پرداخت، روز ١١ نوامبر در نتیجه سکته قلبی در شمال و سوریه به شهادت رسید.

آنتر درسیم اهل درسیم باکور کوردستان، سال ١٩۶٩ چشم به جهان گشود، سال‌ها در جنبش آزادیخواهی کوردستان رنج کشید. آنتر درسیم در باکور کوردستان، کلانشهرهای ترکیه، اروپا، مخمور و اخیرأ در شمال و سوریه کارنامه درخشانی از مبارزات خویش نشان داد.

آنتر درسیم بتازگی پس از آنکه در شمال و شرق سوریه به عارضه قلبی دچار شده بود در بیمارستان بستری شده بود، سرانجام روز ١١ نوامبر به شهادت رسید.

پیکر شهید آنتر درسیم امروز در شهر قامشلو طی مراسمی شایشته تشییع و به خاک سپرده می‌شود.