اشارات دوران کالکان به اوچلو و گولر

دوران کالکان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در رابطه با چارچوب کاری کتاب سعید اوچلو و عرفان گولر تحت عنوان «وژینا ل ولاتی روژ؛ آمارا» سخن گفت.

دوران کالکان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک در سخنانی به کادرهای نخستین حرکت پ.ک.ک در سیورگ، حلوان و دیلوک و ازمیر، عرفان گولر (عادل اورفا) و سعید اوچلو (فرات پیر) اشاره کرد که این دو انقلابی در روژآوا به دلیل بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

دوران کالکان در ابتدای سخنان خود خاطرنشان ساخت که گولر و پیر از روحا آمده بودند، دوران کالکان از علت اشاره به روحا گفت: زیرا این دو در مورد رهبر آپو مطالبی را می‌نوشتند. نوشتن در مورد رهبر آپو بدون شک نیازمند پژوهش و شناخت است. یعنی روحای-یی بودن خود یک آوانتاژ به شمار می‌رفته است. ما این مسئله را با خود انان مورد بحث قرار می‌دادیم. یعنی علاوه بر ویژگی کورد و کوردستانی بودن، این دو از ویژکی روحایی بودن هم برخوردار بودند. در رابطه با وظیفه خود را مدیون می‌دانستند. گفتند که ما خواهیم در این باره بنویسیم و این مسئولیت را خودشان تقبل کردند.

همچنین هر دو رفیق از ویژگیهای مستقل و جداگانه‌ای برخوردار بودند. هوال سعید نویسنده، ادیب و شاعر هم بود. بعد از زندان مشغول نوشتن بود. به محض اینکه فرصتی پیدا می‌کرد، می‌نوشت و با نوشتن شخصیت خود را به نمایش می‌گذاشت. می‌دانیم که هوال عرفان هم برخاسته از سیورگ است. در مقاومت حلوان و سیورگ هم مشارکت کرده بود. یعنی در مقاومت قهرمانانه حرکت بزرگ به سوی آزادی هم مشارکت کرده بود. با محمد کاراسونگور، محمت سوگاتان، جوما تاکان و صالح کندال‌ها رفقای همسنگر بودند. در جای متولد شده و رشد کرده بودند که بذرهای آزادی رشد کرده و خود نیز به این جریان پیوسته بود. به عنوان هزینه این کار، چندین سال در زندان دستگیر شده بود. یعنی از جمله افرادی بود که به خوبی مسائل را می‌شناخت. به همین دلیل می‌توانست روند امور را به خوبی نشان بدهد. جسارت، اعتقاد و نیرو را ترویج می‌کرد.

طرح و پیشنهادات اولیه و محتوای آن

دوران کالکان اظهار داشت که در بهار سال ۲۰۱۵ آنها با هیات رهبری در مدرسه ادبیات نشستی را برگزار می‌کنند و در ادامه افزود: برخی از هوالان حوزه بخش ایدئولوژیک هم در آن شرکت کرده بودند. گروهی ار رفقای آزاد شده از زندان هم در آن شرکت داشتند. از هیات رهبری هم هوالان فواد، مظفر، گروهی دیگر از هوالان و من هم شرکت کرده بودم. چند روز به بحث و گفتگو مشغول بودیم، در مورد راهکارها و متدها گفتگو می‌کردیم. پیشنهاد اولیه اینگونه تنظیم شد. و کارهایی که باید انجام شوند تعیین شدند. ما نتوانسته بودیم تا آن زمان چنین کاری را انجام دهیم. ما می‌گفتیم که این هوالان می‌توانند دست به چنین کاری بزنند. هوال فواد در این رابطه تشویق می‌کرد. به همین دلیل در ابتدا طرح اولیه تنظیم و آماده شد. در همین رابطه هم تلاش‌هایی شد. یعنی شامل چه مواردی باشد، چارچوب آن چه باشد، بدون شک در رابطه با رهبر آپو، مبارزه و فعالیتهایی بود که وی آن را رهبری کرده بود. بر این اساس مسائلی که لازم بود مبنا قرار گرفته شوند، را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. آن را طراحی کردیم. طراحی مهمی در این باره صورت گرفت. کسانی که در آن مشارکت کرده بودند، هم بسیار متقاعد شده بودند. اعتقاد داشتند که می‌توانیم دست به چنین کاری بزنیم. می‌توان گفت که مرحله دشوار را با موفقیت طی کرده بودند. تقسیم کاری در میان هوالان آغاز شد.

پانورامای حزب: وژین ل ولاتی روژ

ما نام رمان حزب را بر آن گذاشتیم، اما نام رسمی آن «وژین ل ولاتی روژ» بود. بر این اساس برای ۷ کتاب طرح داشتیم. از ابتدای فعالیتهای رهبری تا تاسیس حزب، مقاومت، گریلا و خیزش خلق به این فرایند پرداخته می‌شد. بخشی از آن را ما به این شیوه طراحی کردیم.

در بخش دوم از سالهای ۱۹۹۰ و به بعد، مبارزه گریلا و خیزش خلق در ایالتهای کوردستان می‌بایست مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. ما اینگونه طراحی کرده بودیم که برای نگارش این کتاب، برای هر ایالت دو بخش آماده شود. هوالان نیز مشخص ساختند؛ هوال سعید چند بار در مورد آمارا نظرات خود را ابراز داشت. ۷ بخش بود، که می‌بایست در قالب ۷ کتاب ارائه می‌شد، ۷ هوال مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. در واقع، دو یا سه هوال با یک هوال کار می‌کردند. از این طریق یک کمیسیون، یک واحد ایجاد شد. مسئولیت اصلی را این هوالان بر عهده داشتند. ما کارها را تقسیم کردیم. هوالانی که مسئولیت نگارش را آغاز کردند، بحث و گفتگو کردیم. چون هوال عرفان دوره آموزشی را سپری نموده، در ژانویه با تجارب بزرگی برگشته بود. هر چند ممکن بود که مطالب زیادی را ننوشته باشد، اما در چنین سطحی از تجربه برخوردار بود. از قدرت نویسندگی هم برخوردار بود. اگر با این حادثه شوم مواجه نمی‌شود، نتایج مهمی را رقم می‌زد. هوال سعید آماده بود، از تجربه هم برخوردار بود. هوالان دیگر هم مشغول نوشتن بودند. هوال باور، هوال خیری، اسعد و بریوان، ما هنوز نگارش آن را تمام نکرده‌ایم، در میان هوالان کار را تقسیم کردیم.

عزیمت به باکور و ترکیه

بعد از تقسیم کار، ما کار پژوهش، جمع‌آوری اسناد و مدارک را آغاز کردیم و اطلاعاتمان را بروزرسانی کردیم. هوال سعید و عرفان به باکور و ترکیه بازگشتند. هوال عرفان از استانبول تا بازید را جستجو کرده بود و هر منطقه‌ای را رهبر آپو به آن رفته بود، در آنجا کار و فعالیت کرده بود، در کدام خانه مانده بود، یا مثلا در کجا نشست برگزار کرده بود، با چه کسی دیدار کرده بود، با دوربین ضبط کرده بود. شهر به شهر، محله به محله و خانه به خانه. تصاویر را گرفته بود، اسناد را جمع‌آوری کرده بود، اطلاعات را گردآوری کرده بود. هوال سعید چند هفته و ماه را در آمارا به سر برده بود. تمام رحا را گشته بود. کسانی که در آن زمان در قید حیات بودند، بسیار بودند. در مقطعی حساس ما به چنین کاری دست زدیم. از همه اطلاعات گرفته بود. در مورد رهبری، تاریخ آمارا، در مورد تاریخ خانواده رهبری اطلاعات و اسناد گسترده‌ای را گردآوری کرده بود. دست به پژوهش زده بود.

تمام این موارد را جمع‌آوری کرده و کنار همدیگر قرار دادیم. هوالان دیگر هم در مناطق جداگانه اسناد و مدارکی را یافته بودند. در روژآوا هم چنین کاری را انجام داده بودند. در لبنان، در کوهستان هم. البته آرشیو بزرگی هم در این باره ایجاد شد. غیر از ایجاد آرشیو عمومی سازمان، آرشیوی ادبی هم خلق شد. یعنی کار بسیار حساس و سنگینی دنبال شد. زمانی که چنین آرشیوی ایجاد شد، هم تجربه ایجاد شد و هم فرصت نگارش بر اساس آرشیو ممکن شد. بعد از آن هم فرایند نگارش آغاز شد.

انقلاب بزرگ ادبی می‌تواند ایجاد شود

دوران کالکان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک در ادامه خاطرنشان ساخت که بخش دشوار کار با موفقیت انجام شد، مبنا و اساس آن ایجاد شده و افزود: برای ادبیات کورد، برای ادبیات وژین و مقاومت کورد اساس و مبنا ایجاد شد. آیا کم و کاستی نداریم؟ بدون شک در این رابطه کاستی‌هایی داریم. یعنی چه در بعد نگارش یک رمان، چه در بعد تحلیل امکانات بسیاری داریم. می‌توان بسیاری از ویژگی‌ها را مشخص کرد. تجارب و داده‌های بسیاری در آن وجود دارد. به همین دلیل بسیار آموزنده است. احتمالا در بعد تحلیل احساسات کمی ضعیف باشد، اما این اثر آغازی است که باید قدم نخستین آن برداشته شود. بخش زحمت و دشوار کار انجام شده است. نه فقط برای بخش دوم کتاب، برای پیشبرد ادبیات کورد آزاد براساس خط‌مشی آزادی زنان و اجتماع هم پایه‌های مهمی ایجاد شده است. یعنی همه می‌توانند موضوعات بسیار عمیقی را در این رابطه بنویسند. انقلاب عظیم ادبی می‌تواند در این باره تحقق پیدا کند. چنین توسعه‌ای امکان‌پذیر است. ادیبان جدید و متفکر می‌توانند در کوردستان خلق شوند.

اقدامی که با پیشاهنگی هر دو هوال شهید ما انجام شد، نشان دهنده آغازی عظیم است. یعنی ما می‌توانیم بگوییم: بخش زحمت و دشوار این کار از سوی این هوال انجام شده است، مقاومتی که کورد و جامعه کورد آزاد انجام بدهد، رهبری و پیشاهنگی آن، قهرمانان آن و موضع قهرمانی را به نمایش گذاشتند. تعریف کردند، مشخص و اعلام کردند. و بعد از ان هم کار در این رابطه بسیار آسان است. بدون شک کاری که از این به بعد باید صورت بگیرد، باید حاکی از تفکر و اندیشه‌ورزی باشد. باید این دو مکمل و متمم یکدیگر باشند. زیرا در ایجاد ادبیات جدید کورد، این دو هوال نقش داشته داشته‌اند. با کتابهایشان هم در ادبیات انقلاب و هم ادبیات کورد نقش داشته‌اند. آثاری را که از خود برجا گذاشته‌اند در میان نسل‌ها تداوم حضور خود را نشان خواهد داد، و یاد و خاطره این دو گرامی داشته خواهد شد و فراموش نمی‌شوند.