آزادی رهبری، آزادی کوردستان | یادداشت

در دهم اکتبر در تمامی کوردستان و خارج از میهن صدها هزار نفر به خیانها آمدند. کورد و دوستان کورد، سوسیالیست‌ها، انقلابیون و دمکرات‌ها در میادین و خیابان‌ها با صدای رسا اعلام نمودند که زمان برای آزادی رهبر آپو فرا رسیده است.

◼️ دهم اکتبر، تنها یک روز مشخص شده و نمادین برای آزادی رهبر آپو بود؛ در این روز تمامی انرژیها و فریادها، توان و توجهات به سوی آزادی رهبر آپو معطوف شدند. به هم گره خوردند. از خاورمیانه تا اروپا، روسیه و استرالیا در تمامی جهان، صدها هزار انسان در میادین و خیابانها صدها هزار نفر برای تحقق این خواسته خود فریاد سر دادند. از این نگاه، در دهم اکتبر هم شاهد کسب معنایی دیگر برای آزادی اوجالان شد و هم نشان دهنده دوران جدیدی شد برای خاتمه یافتن انزوای مطلقی که از اکتبر سال ۱۹۹۸ بر رهبر آپو تحمیل شده است.

اکنون و با مقاومت بیش از دو دهه امرالی و خلق این توطئه وارد ۲۳ سالگی خود شده است. علیرغم انزوا و حصر مطلقی که این توطئه به همراه خود آورده است، می‌توان گفت این توطئه تا حدودی خنثی شده است و نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی، همکاران این توطئه و وابستگان در اجرای منویات خود شکست خورده‌اند. در طول ۲۲ سال گذشته توطئه‌گران هر روز خواهان تحقق اهداف توطئه شده‌اند و از تمامی امکانات برای دست‌یابی به اهداف خود بهره گرفته‌اند. در شرایط کاملا مختلف و متفاوتی، به رهبری حمله کرده‌اند. با وجود قرار دادن رهبری در موقعیتی که امکان هیچگونه تحرک و عملی را ندارد، شاهد مقاومت تاریخی و بی‌نظیر وی بوده‌ایم.

رهبری مدت ۲۲ سال است که در شرایطی بسیار دشوار به مقاومت خود ادامه می‌دهد. با مقاومتی که می‌تواند بر همه تاثیر گذار بوده باشد، در مواقع فراوانی منویات و خواسته‌های نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی را خنثی کرده است.  نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی با دستگیری رهبر آپو تلاش می‌کردند موانع موجود بین همکاری و خیانت را از میان برداشته و بدینگونه فرصتی را برای دولت جمهوری ترک مهیا کردند که قتلعام کورد را به طور کامل در تمامی ابعاد خود به نتیجه برساند. پیام واشنگتن در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۸ مبتنی بر همکاری با برخی از نیروهای کورد، دستگیری رهبری آپو و ارائه تضمینی به دولت جمهوری اشغالگر ترک بود. در همین راستا بود که رهبری پارت دمکرات کوردستان عراق با چنین اطمینانی انتظار داشت بلافاصله خود را به عنوان حاکم مطلق کوردستان اعلام نموده و از طرف دیکر جمهوری ترک نیز بر این باور بود که در کوردستانی بدون رهبر آپو و بدون پ.ک.ک می‌تواند کشتار کورد را در تمامی ابعاد خود به طور کامل به نتیجه برساند. اما نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی، دولت جمهوری ترک و وابستگان آن به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند.

در این میان این رهبر آپو بود که مانع از تحقق خواست‌ها و اهداف توطئه‌گران شد. در شرایط دستگیری، او توانست به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و فرمانده همیشه همراه با خواست‌های خلق کورد همگام باشد. او با ارائه راه‌حل ملت دمکراتیک خط جدیدی را در عرصه سیاسی کوردستان گشود. با انقلاب روژآوا راه را برای ایجاد دمکراسی و آزادی گشود تا خلق‌های مختلف خاورمیانه بتوانند از ان به عنوان مدلی برای دمکراسی و آزادی استفاده کنند. در سطح بین‌المللی نیز سوسیالیستها، انقلابیون و نیروهای دمکراسیخواه که با شکست سوسیال رآلیسم برنامه مشخصی برای عمل سیاسی ندشتند، با درک نظریات جدید وی راهی جدید را یافتند. رهبری توانست در خلال ۲۲ سال با خنثی کردن حملات دولت اشغالگر ترک واقعیت خلقی آزادیخواه را به جهانیان نشان دهد.

با تمامی موارد فوق؛ نیروهای توطئه‌گر و بین‌المللی، همکاران و وابستگان آن امروز نیز همچنان توطئه را در ابعاد دیگر آن ادامه می‌دهند، دولت جمهوری ترک را به یکی از محافظان خود در سیستم جهانی تبدیل کرده و با اغماض از اقدامات این دولت اشغالگر، ابعاد جنگ جهانی سوم را حتی به منطقه قفقاز نیز کشانده‌اند و از این طریق بخش دیگری از جنگ ویژه خود را در این بخش ادامه می‌دهند. در بعد دیگری از این جنگ، در سایه همکاری و اغماض روسیه و ایران فشارهای خود را بر روژآوای کوردستان و جنوب کوردستان افزایش داده و زمینه را برای کنترل این دو بخش از کوردستان از سوی ترکیه مهیا می‌کنند.

با این طرح‌های گسترده از توطئه، خلق کورد وارد ۲۳ سال توطئه‌ای می‌شود که نقطه آغاز آن ۱۰ اکتیر بود. در کوردستان، در خارج از میهن، از یونان گرفته تا روسیه، از آلمان تا سوید و ایتالیا. آزادیخواهان و خلق کورد توانستند از هفته گذشته و با آغاز ۱۰ اکتبر، در مقابل این توطئه واکنش نشان داده و با پاسخ به  ابتکار عمل برای آزادی رهبر آپو، در عمل نشان دهند که توطئه بین‌المللی با مبارزه و مقاومتی جهانی علیه آن شکست خواهد خورد و خلق کورد وارد مرحله‌ای جدید شده است.

اکنون زمان برای عملی کردن موارد مندرج در فراخوان ابتکار عمل برای آزادی اوجالان فرا رسیده است. کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ با شعار انزوا و فاشیسم بس است، زمان تحقق آزادی فرا رسیده است، کارزار انقلابی خود برای دست‌یابی به پیروزی اعلام کرد. از هم اکنون به بعد آنچه که باید انجام داد این است: در هر جایی باید این شعار سر داده شود و بر آزادی رهبر آپو و آزادی کوردستان تاکید گردد. آزادی کوردستان و رهبر آپو دو مسئله مرتبط به هم بوده و بدون در نظر گرفتن این پیوند مستقیم، نه می‌توان بر آزادی کوردستان تاکید نمود و نه رهبر آپو. آزادی رهبر آپو، آزادی کوردستان است. ◻️


منبع: e-rojname