درخواست کنفدرالیسم جوامع کوردستان از کوردها برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز و جنگ‌طلبانه پ.د.ک

ک.ج.ک با اشاره به حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا اعلام کرد:"از خلق کورد، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی نیروهای سیاسی کورد می‌خواهیم مانع گام‌های پ.د.ک برای جنگ با نیروهای گریلا شوند و به مسئولیت میهنی خود عمل کنند."

بیانیه ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به شرح زیر است:

"١٠٠ روز است دولت ترکیه در مناطق حفاظتی میدیا در حال اشغالگریست. نیروهای گریلا در مقابل حملات دومین ارتش بزرگ ناتو با اراده‌ای فوق‌انسانی مقاومت می‌کنند. نیروهای گریلا ماه‌هاست که ارتش ترک را به لرزه دراورده‌اند. این مقاومت متعلق به تمامی خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه است. این مبارزه حیاتی علیه حملات نابودگرانه در حقیقت بزرگترین مبارزه شرافتمندانه تاریخ ملت کورد است.

در وضعیتی که نیروهای گریلا در مقابل حملات نابودگرانه ایستادگی می‌کنند محاصره نیروهای گریلا از سوی پ.د.ک خنجری است که از پشت بر گریلا زده شده، درصدد است تا ارتباط نیروهای گریلا را با هم قطع کند، حضور ارتش ترک را ضمانت کند و از اقدامات اشغالگرانه حمایت کند. این گام‌ها که خلق کورد و افکار عمومی کورد آنرا بشدت محکوم کرده‌اند نشان می‌دهند که پ.د.ک علیه نیروهای گریلا اعلان جنگ می‌کند. اگر پ.د.ک نیروهای گریلا را مشغول نکرده و مواضعی این چنینی اخذ نمی‌کرد گریلا می‌توانست به شیوه‌ای موثرتر بجنگد، دولت ترک همچون عملیات‌های سابق در مقابل گریلا با شکست مواجه شده و عقب‌نشینی می‌کرد.

پ.د.ک دست از گام‌های خطرناک بردارد

نظامیان پ.د.ک روز ٢٩ ژوئیه برای قطع ارتباط نیروهای گریلا در زاپ و آواشین تحرکات نظامی را آغاز کرد. علی‌رغم آنکه نیروهای گریلا به آنان هشدار دادند که این اقدام به معنی جنگ علیه نیروهای گریلاست، اما نظامیان پ.د.ک بر ورود به مناطق گریلایی پافشاری کرد. در ادامه پس از تنشی کوتاه و میانجیگری ساکنان منطقه از افزایش تنش‌ جلوگیری کردند. نیروهای پ.د.ک عقب‌نشینی کردند اما در ورودی مناطق گریلایی نظامیان بیشتری مستقر کرده‌اند. موضع خلق در خصوص استقرار نظامیان پ.د.ک در مناطق گریلایی و نشانه گرفتن گریلا از سوی نظامیان پ.د.ک هم مایه افتخار است و هم به معنی دعوت از پ.د.ک برای دست برداشتن از این سیاست‌هاست.

با این همه، تحرکات در مناطق گریلایی که به معنی آغاز جنگ علنی است همچنین محاصره یکی از یگان‌های متحرک نیروهای گریلا ادامه دارد. اطلاعاتی بدست آمده است که به این یگان گریلایی حمله شده و تعدادی از آنان از جمله یک رفیق زن به شهادت رسیده‌اند و دیگران را در شرایطی که زخمی بوده‌اند به اسارت گرفته‌اند. حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا آشکار می‌کنند که می‌خواهد حمایت از دولت ترکیه را به شیوه‌ای علنی نشان دهد. این اقدامات تأثیر بسیار بدی بر آینده کوردها خواهد داشت و زمینه بیشتری را برای حملات اشغالگرانه و نابودگرانه دولت ترک که با هدف دشمنی با کوردها آغاز شده است فراهم می‌کند. ما امیدواریم که پ.د.ک این گام‌های خطرناک را ببیند و از این اقدامات دست بردارد.

در وضعیتی که دولت ترکیه به حملات خود ادامه می‌دهد، محاصره نیروهای گریلا به معنی فشردن گلوی گریلا و بستن دست و پای آنان است. پ.د.ک با اظهاراتی سرتا پا غلط همچون 'ما حکومت هستیم، می‌توانیم به هر منطقه‌ای خواستیم برویم' درصدد مشروعیت بخشی به سیاست‌های خود است. پ.د.ک با این اظهارات می‌گوید که 'وارد مناطق گریلا می‌شوم و با همکاری ارتش ترک این مناطق را از نیروهای گریلا پاکسازی کنم.' به این معنیست که در کنار ارتش ترک وارد جنگ می‌شود. این اقدام به هیچ شیوه‌ای قابل درک نیست. ارتش ترک ۴٠ سال است می‌خواهد وارد این مناطق شود اما با مقاومت نیروهای گریلا نتوانسته‌ است به اهداف خود دست یابد. خلق کورد می‌داند که سال ٢٠٠٧ ارتش ترکیه چگونه متحمل شکست شد. در چنین شرایطی که دولت ترک حمله‌ای تازه را آغاز کرده است، هیچ دلیلی ندارد نظامیان پ.د.ک وارد مناطقی شوند که ٣٠-۴٠ سال پیش آنها را تخلیه کرده‌اند. خلق کورد و نیروهای سیاسی کورد نمی‌تواند این اقدامات را بپذیرد.

موضع پ.د.ک دستاوردهای کوردها را به خطر می‌اندازد

۴٠ سال است نیروهای گریلا از هر دو سوی این کوهستان‌ها با ارتش اشغالگر و استعمارگر ترک در حال جنگ است. گفته پ.د.ک مبنی بر اینکه 'شما نباید در این منطقه بجنگید' به معنی تکرار مواضع دولت ترکیه در مورد استفاده نیروهای گریلا از جغرافیاست. پ.د.ک با اظهار 'می‌توانم به هر منطقه‌ای وارد شوم' درصدد است نیروها گریلا را از مناطقی که ۴٠ سال است در آن مبارزه کرده و هزاران شهید برای آن داده است اخراج کند. برآورده کردن خواسته‌های دولت ترک و تحمیل این خواسته‌ها به معنی مانع‌تراشی برای جنگ گریلا در مقابل دولت ترک است. نیروهای گریلا همچون نیروی مبارز خلق کورد به سیاق ارتش‌های سیستم نمی‌جنگند. تمامی جغرافیای کوردستان را مورد استفاده قرار می‌دهد. ورود نیروهای پ.د.ک به مناطقی که ۴٠ سال است گریلا در آن مستقر شده و علیه ارتش ترکیه می‌جنگند با موضع میهنی کوردی مغایرت دارد. این رفتار که زمینه اشغالگری و قتلعام در باشور کوردستان را فراهم می‌کند، اشتباهی تاریخی خواهد بود. در زمانیکه دولت ترک در بیانیه‌های خود مدعی مالکیت موصل و کرکوک می‌شود جای گرفتن [پ.د.ک] در کنار دولت ترک علیه پ.ک.ک، نمی‌تواند محافظت از دستاوردها باشد. برعکس مواضع پ.د.ک دستاوردهای خلق کورد را به خطر می‌اندازد. هدف دولت ترک اشغال تمامی خاک کوردستان و به نتیجه رساندن قتل‌عام کورد است، همچنین استراتژی و سیاست‌هایی آنان در کوردستان بر اساس گسترش ملی‌گرایی ترک است. تنها با اتحاد و مبارزه خلق کورد می‌توان این سیاست‌ها را خنثی کرد. سیاست‌های اشغالگرانه و نابودگرانه دولت ترک که تمام کوردستان را در معرض تهدید قرار داده است تنها زمانی پایان می‌یابند که مسئله کورد در باکور کوردستان به شیوه‌ای دمکراتیک حل شود. صیانت از تمامی دستاوردهای کورد در باشور و روژاوای کوردستان با حل مسئله کورد در باکور کوردستان مرتبط می‌باشند. برای اینکه دولت ترک از سیاست‌های کوردستیز علیه تمامی بخش‌های کوردستان دست بردارد و بر مبنای برابری، برادری و دوستی با خلق کورد رفتار کند، تنها با حل مسئله کورد در باکور کوردستان به این مهم دست یافت."

از پ.د.ک می‌خواهیم که به محاصره مناطق گریلایی پایان دهد

ک.ج.ک در ادامه با اشاره به دماگوژی پ.د.ک و رویکرد وارونه کردن حقایق از سوی این حزب در قبال جنبش آزادیخواهی کوردستان مبارزات پ.ک.ک و نیروهای گریلا در صیانت از خاک و خلق باشور کوردستان را یادآوری کرده است و می‌افزاید:

پ.د.ک به جای آنکه خواستار حل مسئله کورد از سوی دولت ترک و مسائل مرتبط با آن باشد، در چارچوب منافع دولت ترکیه می‌گوید،'می‌توانم به هر جا نیرو بفرستم، گریلا را محاصره کنم، [گریلا را] گرسنه و بدون جنگ‌افزار باقی بگذارم'، واضح است به معنی تحمیل جنگ علیه نیروهای گریلا و شکستن مقاومتی که اکنون نیروهای گریلا به شیوه‌ای فدایی آنرا به پیش می‌برند.

از پ.د.ک می‌خواهیم از اقداماتی که به معنی تحمیل جنگ پ.د.ک بر گریلاست دوری کنند، به محاصره نیروهای گریلا و مناطق آن پایان دهند، بر مبنای شرایط و لزوم موضع میهنی، در زمینه تحمیل راه حل دمکراتیک برای مسئله کورد در باکور کوردستان موضع خود را نشان دهند.

از خلق کورد، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و تمامی نیروهای سیاسی کورد می‌خواهیم که برای توقف اقدامات تحریک‌آمیز و جنگ‌طلبانه پ.د.ک در قبال نیروهای گریلا به وظایف میهنی خود عمل کنند."