دستگیری‌‌های گسترده آتش انقلاب را شعله‌ورتر می‌کنند | یادداشت

این اقدامات و این دستگیری‌ها، اعمال تروریستی و مافیای نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران علیه خلق کورد است. مسئولین رژیم برای آنکه نارضایتی‌های عمومی را سرکوب کنند، ربودن دانشجویان و فعالان مدنی را به کاری روزمره تبدیل کرده‌اند...

◼️

'اندیشیدن به آزادی در زندان نیرومندترم می‌کند
وای به حال دشمنی که به زندان دل بسته است'

شاعر بزرگ خلقمان ماموستا قانع با این ‌بیت شعر حقیقت مهمی را آشکار کرده است که هرگز از ذهن فرد کورد زدوده نخواهد شد. زندان آن دجالی است که در طول تاریخ دولت و حکومت به جان خلق ما و ملت ما افتاده است  و می‌خواهند با آن فکر و امید آرزوی خلقمان را زنده به گور کنند. اما یک شعر اکنون در ذهن جوانان کورد جوانه زده است که زندان دیگر نه گور و جایی برای مردن بلکه لانه‌ای برای مقاومت و زندگی است.

 بسته‌ی چاره‌یابی و خدمات رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس در سفرهای آنها به بخش‌هایی از مناطق کوردنشین به دستگیری دختران و پسران جوان کوردستان تبدیل شد. آیا سخنان پر رنگ و لعاب این مسئولان با  قتلعام سفید در کوردستان همخوانی دارند؟  مشخص است که هدف مسئولان از سفر به مناطق کوردنشین دستگیری جوانان و جریحه‌دار کردن احساس مادران کوردستان و سرکوب اعتراضات، خاموش کردن روشنایی امید و خوشبختی در تاریخ معاصر کوردستان و همچنین برپا نمودن گردباد ظلم و غارت سرمایه‌های انسانی می‌باشد.

 مسئولین رژیم ادعا می‌کردند که گویا می‌خواهند مسائلی مانند مهاجرت، فقر، بیکاری، فساد، گرانی، خودکشی و دستگیری‌ها و اعدام را حل کنند. اما مشخص شد که هیچ تلاشی برای چاره‌یابی این مسائل وجود ندارد و با این دستگیری‌ها درد و رنج دیگری به دردهای مردم افزودند و مشخص کردند که آنها نیت پاکی نسبت به مردم کورد ندارند و رژیم باید باج جنایات خود را بدهد.

 دستگیری دست‌کم ۳٠ جوان کورد در کمتر از یک هفته مشخص می‌کند که توطئه‌ی خطرناکی توسط رژیم علیه خلق کورد در جریان است، این هم نگرانی‌های جدی در میان مردم و طیف‌های سیاسی ایجاد کرده است. آیا رژیم می‌خواهد در‌ کوردستان دریای خون به راه بیندازد؟ آیا می‌خواهد یک بار دیگر تحت عنوان ترور دستگاه اعدام را به راه بیاندازد؟ در آغاز سال نو میلادی رژیم با این دستگیری‌ها می‌خواهد چه پیامی به مردم کورد بدهد؟ آیا خلق کورد از خواست و مطالبات مشروع خود دست خواهند کشید و سیستم بردگی را خواهند پذیرفت؟ آیا با این دستگیری‌ها از تاریخ، هویت، فرهنگ و زندگی آزاد خود دست خواهند کشید؟ مگر دانشجو‌یان چه کرده‌اند که رژیم اینگونه وحشت زده شده است و آنها را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده است؟ این سوالات اثبات می‌کند که رژیم در لبه‌ی فروپاشی قرار دارد و می‌خواهد با برپا کردن دوزخ در کوردستان خود را از پرتگاه فروپاشی نجات دهد.

همه‌ی مراکز حکومتی در این روزها برای سرکوب خلق کورد به کار گرفته شده و این مراکز هیچ ترحمی به زنان و جوانان کوردستان  نمی‌کنند و آنها را با بی‌احترامی و تحقیر به زندان می‌اندازند. این دستگیری‌ها بدون شک با دستگیری‌های دولت فاشیست ترکیه متفاوت نیست که سیاستمداران، نمایندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را دستگیر می‌کنند. یعنی اینکه کُنسپت بین‌المللی گسترده‌ای علیه خلق کورد اجرا می‌شود و ایران با این اعمال خود شرکت فعال خود در آن را اعلام کرده و اینگونه وضعیت خود را دشوارتر کرد. یعنی این کُنسپت مردم را ناچار به مقاومتی سرتاسری در کوردستان و ایران علیه تکروی و یک‌دستی رژیم می‌کند.

 این موج دستگیری‌ها برای خلق کورد به معنی قتلعام سفید و سرکوب اراد‌ ی آزاد افراد کورد است که توسط هیچ فرد آزادیخواهی قابل قبول نیست و رژیم باید پاسخگوی جنایات خود باشد. رژیم در ایران چنین جوی ایجاد کرده است که گویا کوردها امنیت و آسایش کشور را بر هم می‌زنند! این گونه می‌خواهد فاشیسم علیه کوردها را افزایش بدهد و به دستگیری‌ها، سرکوب‌ها و اعدام کوردها مشروعیت ببخشد. اینها همگی تدارک برای سناریوی نو برای اشغال کوردستان و نظامی کردن شهرها و روستاهای کوردستان است، که همین امر وظیفه و مسئولیت هر فرد کورد را سنگین‌تر و بیشتر می‌کند.

 رژیم با این دستگیری‌ها می‌خواهد فساد مسئولان رژیم و مسائل و اختلافات میان خود و شکست و بحران‌های خود را پنهان کند و  مردم را با اخبار دیگری غیر از اخبار اصلی سرگرم کند.

 این موج دستگیری‌ها فاز دیگری از جنگ ویژه علیه خلق و جامعه است و  برای گسترش رعب و وحشت در جامعه است. رژیم برای آنکه خلق و جامعه را تسلیم کند پیشاهنگان خلق را به گروگان می‌گیرد و با زور مردم را ناچار می‌کند که خواست و مطالبات رژیم را بپذیرند.  از حالا می‌خواهند مردم را وحشت‌زده کنند و خلق کورد را تسلیم خود نمایند، اما خاک بر سر آن حاکمیتی که به زندان‌ها امید بسته است.

 آنچه قابل توجه است این است که جانشین فرمانده‌ی نیروهای امنیتی رژیم در ابتدای این دستگیری‌ها دستور به شکستن دست و پای افراد ناراضی داخل ایران داد و این دستگیری‌ها به دور از این اقدام سرتاسری نیست و در اولین قدم این پروژه بر روی مردم کوردستان امتحان شد.  رژیم با دستگیری، شکنجه و اعدام هموطنان امنیت و آرامش را بر جامعه حرام کرده است و از طرف دیگر نیز تحت عنوان پروژه مقابله با افراد ناراضی جامعه، مردم را در فشار و تنگنا قرار داده و زندگی آنها را تلخ و پر از درد و رنج کرده است.

این اقدامات و این دستگیری‌ها، اعمال تروریستی و مافیای نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران علیه خلق کورد است. مسئولین رژیم برای آنکه نارضایتی‌های عمومی را سرکوب کنند، ربودن دانشجویان و فعالان مدنی را به کاری روزمره تبدیل کرده‌اند، این هم یکی از راه‌های جنگ ویژه علیه جامعه است. هرچقدر که ربودن‌ها افزایش پیدا کند به همان اندازه ترس و نگرانی در میان جامعه ایجاد می‌شود و این گونه فرصتی برای از بین بردن اراده و فکر و باورهای مردم فراهم می‌شود. همه‌ی مراکز حکومتی در این روزها برای سرکوب خلق کورد به کار گرفته شده و این مراکز هیچ ترحمی به زنان و جوانان کوردستان  نمی‌کنند و آنها را با بی‌احترامی و و تحقیر به زندان می‌اندازند.

این اقدامات و این دستگیری‌ها، اعمال تروریستی و مافیای نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران علیه خلق کورد است. مسئولین رژیم برای آنکه نارضایتی‌های عمومی را سرکوب کنند، ربودن دانشجویان و فعالان مدنی را به کاری همیشگی تبدیل کرده‌اند، این هم یکی از راه‌های جنگ ویژه علیه جامعه است. هرچقدر که ربودن‌ها افزایش پیدا کند به همان اندازه ترس و نگرانی در میان جامعه ایجاد می‌شود و این گونه فرصتی برای از بین بردن اراده و فکر و باورهای مردم فراهم می شود. دستگیری‌های گسترده اخیر در واقع ضعف رژیم را آشکار می‌کند. در حقیقت رژیم با این دستگیری‌ها می‌خواهد خود را نیرومند نشان دهد و با زور هژمون خود را بر مردم تحمیل کند و سازماندهی خلق کورد را برهم بزند تا روشنایی صبح آزادی کوردستان را تاریک کند.

 تاریخ به ما می‌گوید که آزادی هرگز دستگیر نمی‌شود و کشتن، دستگیری و سرکوب صدای آزادی را خفه نمی‌کند، بلکه دستگیری‌ و اعدام‌ خشم و نفرت مردم علیه حکومت را افزایش داده و اتحاد و همبستگی میان کوردها و سایر خلق‌های ایران را افزایش می‌دهد و جرقه انقلاب را شعله‌ورتر می‌کند.

برای آنکه کُنسپت نسل‌کشی خلق کورد خنثی شود، هر فردی باید با اعتراضات دمکراتیک و فعالیت‌های مدنی علیه این اقدامات بایستد و نباید سنگر مبارزات را ترک کرده و راه را برای مهره‌های رژیم باز کنند. بلکه باید پرچم مبارزات‌شان برافراشته باشد و راه و فلسفه زندگی آنها ادامه یابد و با موج مقاومت و مبارزات، زنجیر اشغالگری در کوردستان را پاره کنند. همچنین ضرورت شرایط کنونی حکم می‌کند که همه‌ی نیروها و طیف‌های آزادیخواه خلق‌های عرب و بلوچ و آذری و فارس در قبال ایجاد دمکراسی و صلح در مقابل این رژیم بایستند و برای پایان دادن به موج دستگیری‌ها و آزادی دستگیر شده‌ها و پایان دادن به طناب اعدام به فعالیت‌های مدنی و مبارزات مشترک روی آورند.◻️