خصوصیات روانشناختی فاشیسم | یادداشت

انکار و محرومیت دو ویژگی روانشناختی فاشیست‌ها است. فاشیست‌ها ارزش‌های اجتماعی تقویت شده توسط مدرنیته و روشنگری را رد می‌کنند. آنها همه چیز را به سیاه و سفید تقسیم می‌کنند، بنابراین نیازی به بحث و انتقاد از آنها نیست.

◼️ صفات روانشناختی فاشیسم محدود به کسانی نیست که خود را رادیکال معرفی می‌کنند، به نظر می‌رسد در بسیاری از افراد و گروه‌ها که خود را متفاوت می‌بینند، چنین صفاتی به روشی توتالیتر دیده می‌شوند. اندیشمندانی که پدیده‌های مختلف فرهنگی، از جمله چگونگی شکل دادن قدرت به ذهن جوامع را به طور عمیق بررسی کرده‌اند، سعی کرده‌اند ویژگی‌های روانشناختی فاشیست‌ها را با توجه به ادبیات چند وجهی در این زمینه شناسایی کنند. این موضوع واقعاً بسیار مهم است، زیرا امروزه افراد و مکان‌هایی وجود دارند که ویژگیهای روانشناختی فاشیست‌ها را نشان می‌دهند. در واقع آنها برای افراد و جوامع بسیار مضر هستند زیرا روابط اجتماعی نابرابر و تحریف شده را ترویج می‌دهند.

یافته‌های روانشناختی در مورد این موضوع نشان می‌دهند که فاشیسم در واقع یک نگرش ریاکارانه و متناقض است که ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند. به همین دلیل، این موضوع دارای ۱۳ ویژگی روانشناختی فاشیستی است. فاشیسم همیشه می‌تواند به بی‌گناه‌ترین مظاهر خود بازگردد. باید این وظیفه همه افراد آگاه باشد که هر روز این مسائل را در همه جای دنیا پیدا و همه روش‌های جدید آن را بازنمایی کنند. خصوصیات روانشناختی فاشیستی را می‌توان به سه گونه تقسیم کرد: نخست، سنت سنت‌گرایی همراه با ارجاع به یافته‌های باستان‌شناسانه است. آنها خواستار بازگرداندن دانش یا پیش‌بینی‌هایی هستند که قبلاً اضافه شده‌اند. این وضعیت شبیه برخی از رویکردهای عصر جدید است که از کیمیاگری به معنای باستانی سخن می‌گوید. گونه دوم که توسط فاشیست‌ها مطرح می‌شود، آیین قهرمانی و مرگ است. آنها کارهای قهرمانانه را بزرگ جلوه می‌دهند و این ایده را منتقل می‌کنند که مرگ در برابر این کارهای قهرمانانه بی‌ارزش است. آنها به جای معنا بخشیدن به زندگی، فقط بر مرگ تمرکز می‌کنند. به همین ترتیب، فاشیست‌ها به فرهنگ عمل احترام می‌گذارند. بنابراین، آنها این ایده را که ایده صرفا اتلاف وقت است، توسعه می‌دهند. به گفته آنها، روشنفکران و هنرمندان نیز تا زمانی که کار آنها دعوت به عمل را ترغیب نکند، کاری عبث انجام می‌دهند.

انکار و محرومیت دو ویژگی روانشناختی فاشیست‌ها است. فاشیست‌ها ارزش‌های اجتماعی تقویت شده توسط مدرنیته و روشنگری را رد می‌کنند. آنها همه چیز را به سیاه و سفید تقسیم می‌کنند، بنابراین نیازی به بحث و انتقاد از آنها نیست. این چیست؟ هیچ موضوعی نیست که بتوانیم آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. فاشیسم ناشی از این رویکرد، تفکر انتقادی را نیز رد می‌کند. تعارض خیانت قلمداد شده و تمامی افرادی را که به گونه‌ای متفاوت فکر می‌کنند مخالفانی قلمداد می‌کند که باید ساکت شوند. یکی از خصوصیات روانشناختی فاشیسم عدم تحمل افراد متفاوت است.

این رویکرد فاشیستی نیز ناشی از ترس از تفاوت است. دیگری همواره دشمن است. آنها با دادن صفات اضافی به دشمنان، این ترس را افزایش می‌دهند که آنها را در جناحی غیرانسانی و غلط قرار می‌دهد. اگر مثل آنها فکر نمی‌کنید نباید خود را "انسان" بنامید. در عین حال آنها به دستاوردها یا خوبی‌های کسانی که با آنها نیستند حسادت می‌کنند. به نظر شما این خیلی زیاد است؟ این همان کاری نیست که برخی طرفداران فوتبال انجام می‌دهند؟

ترس و استحقاق

یکی از بارزترین خصوصیات روانشناختی فاشیسم، ملی‌گرایی و از خودبیگانگی است. پذیرش و رد در این چارچوب، نه تنها در رابطه با کشور مبدا، بلکه در ارتباط با هویت یک گروه یا منطقه خاص نیز خود را نشان می‌دهد. آنها به جنبه‌های مثبت گروه خود اهمیت می‌دهند و آنچه را که برایشان عجیب است رد می‌کنند. فاشیسم نیز نخبه گرایانه است. فاشیست زمانی که فقیر یا بی‌خانمان را می‌بیند آنها را موجوداتی فرومایه می‌داند. از نظر وی، ثروت نیز ارزش افراد را تعیین می‌کند. هر نوع ضعف و همچنین هرگونه نمودی را که می‌تواند به عنوان نشانه ضعف تعبیر شود، رد می‌کند. فاشیست‌ها نیز از مسئله جنسیت برای ایجاد تبعیض جدی استفاده می‌کنند. پیش از این شونیسم غلبه داشت، اما امروزه این عدم تحمل در برخی مناطق جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان جنسی نیز دیده می‌شود.

سایر خصوصیات روانشناختی فاشیست

هدف اصلی ایده‌های فاشیستی طبقه متوسط است. طبقه متوسط یک بخش اجتماعی - اقتصادی پویا است که مکان آن به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین برای اعمال نفوذ محدودیت دارد. ویژگی دیگری که در فاشیسم وجود دارد تجلیل از جنگ است. فاشیست‌ها این مسئله را نیز قبول ندارند، آنها ضد صلح‌طلبی هستند. آنها بر این باورند که بهترین راه برای "حل و فصل تنش" خشونت است تا "دادن فرصت به کسی".

در پایان، ویژگی ظریف و جالبی از خصایص روانشناختی فاشیست‌ها وجود دارد. روانپزشکان در مورد پدیده‌ای به نام زبان تازه "Newspeak" صحبت می‌کنند. این مفهوم در مورد زبانی بسیار ساده و مخرب بکار گرفته می‌شود، زیرا تنها به لطف این فقر می‌توان تفکر پیچیده و انتقادی را خنثی کرد. خوب است که با تعریف خصوصیات روانشناختی فاشیست به این فکر کنید که چه کسی یا چه کسانی یکی از این ها را انجام می‌دهند. مهم است که ما خودمان را در برابر نگرش‌های تمامیت‌خواهی که در گذشته به این اندازه آسیب رسانده و امروزه نیز وجود دارند، حفظ کنیم.◻️

منبع: xwebun