نیروهای مدافع خلق: رفقا خبات و شورش به شهادت رسیدند

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) اعلام کرد که دو گریلا به نام‌های خبات و شورش در ماه آگوست در نتیجه بمباران عرصه بوتان به شهادت رسیده‌اند.

در اطلاعیه مرکز رسانه و مطبوعات ه.پ.گ آمده است:"رفقایمان خبات و شورش که در بسیاری از مناطق عرصه بوتان ایفای وظیفه کرده و ضربات مهلکی را بر سیاست‌های جنگ ویژه رژیم اشغالگر ترک در بوتان وارد کرده بودند، روز ٢۴ آگوست ٢٠٢١ در منطقه سری اورمان واقع در کلا مم بخش الکه استان شرنخ در بمباران ارتش اشغالگر ترک به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: فرات فرات

   کد سازمانی: خبات لهنگ

   محل و سال تولد: رحا

   نام مادر – نام پدر: عیده – محمد حقی

  تاریخ و محل شهادت: ٢۴ آگوست ٢٠٢١ / کلا مم

   نام و نام خانوادگی: توران کیساک

   کد سازمانی: شورش گلیداغ

   محل و سال تولد: ایغدیر

   نام مادر – نام پدر: گُگه - ماهر

  تاریخ و محل شهادت: ٢۴ آگوست ٢٠٢١ / کلا مم

خبات لهنگ

 

شورش گلیداغ

ه.پ.گ با تجلیل از مبارزات انقلابی شهدا خبات و شورش در پایان می‌افزاید:

"رفقا خبات و شورش بدون تردید در میدان جنگ وظیفه پیشاهنگی را بر دوش گرفتند و نقش بزرگی را در خط پیروزی در جنگ ایفا نمودند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقایمان خبات و شورش و خلقمان در رحا و ایغدیر اعلام می‌داریم و با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق می‌كنیم."