تبهکاران دولت ترکیه با سلاح سنگین به روستاهای شهبا حمله کردند

شب گذشته تبهکاران وابسته به دولت ترکیه روستاهای اطراف شهبا و همچنین سدها و آب بندهای اطراف آن را توپ باران کرده‌اند که نیروهای رژیم پاسخ این حملات را داده‌اند

اعلام شد که تبهکاران وابسته به دولت ترکیه با سلاح سنگین به روستاهای ام هوش، هربل و شیخ عیسی همگی از توابع شهبا و همچنین روستاهای اطراف سد شهبا حمله می‌کنند.

 

شب گذشته تبهکاران وابسته به دولت ترکیه روستاهای اطراف شهبا و همچنین سدها و آب بندهای اطراف آن را توپ باران کرده‌اند که نیروهای رژیم پاسخ این حملات را داده‌اند.

در نهایت دو گلوله‌ی توپ به مواضع دولت ترکیه در مارع اصابت کرده است.

 

بعد از حملات تبهکاران دولت ترکیه، میان این نیروها و نیروهای رژیم سوریه درگیری برای چند ساعت ادامه داشته است.