قرارگاه مرکزی ه.پ.گ از فرماندهی عرصه‌های آواشین و سرحد تجلیل به عمل آورد

در پیامهای جداگانه‌ای از سوی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق به فرماندهی عرصه‌های عملیاتی آواشین و سرحد تجلیل به عمل آمد

در پیامهای جداگانه‌ای از سوی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق به فرماندهی عرصه‌های عملیاتی آواشین و سرحد تجلیل به عمل آمد

 

در پیام ن.پ.گ به فرماندهی آواشین آمده است:"ضربات سهمگین نیروهای شما بر ارتش رژیم استثمارگر ترکیه در عرصه عملیاتی آواشین بدون تلفات از سوی شما و ضبط اسلحه و مهمات نیروهای ترکیه را عملیاتهای انقلابی موفقی می‌دانیم.

 

در این عملیات موفق ابتکار عمل گریلاهای شما را برای صیانت از روحیه آپوئیستی قابل تقدیر است و برایتان آرزوی موفقیت در انجام وظایف انقلابی را مسئلت می‌نماییم.

 

به تمام رفقایی که در عرصه آواشین با فداکاری و جسارت علیه دشمنان متجاوز ایستادگی نمودند درود می‌فرستیم و برای همگی آرزوی موفقیت‌های بزرگتری داریم."

 

همزمان فرماندهی قرارگاه مرکزی در پیامی به فرماندهی عرصه‌ی سرحد، انجام موفقیت‌آمیز عملیات ١٧ نوامبر/ ٢۶ آبانماه را تبریک گفت.

 

ن.پ.گ در ادامه پیام از شهدای این عملیات یاد کرد و برای نیروهای گریلایی حاضر در این عرصه مبارزات انقلابی آرزوی موفقیت کرده است.