کنفرانس خبری سخنگوی روابط دیپلماتیک تَو-دَم

بخش روابط دیپلماتیك جنبش جامعه دمکراتیك در سالروز انقلاب روژاوا یک کنفرانس خبری در مرکز خود در شهر قامشلو برگزار کرد که در آن از جمله به وضعیت عفرین و شرایط گفتگوی با رژیم سوریه پرداخته شد.

بخش روابط دیپلماتیك جنبش جامعه دمکراتیك در سالروز انقلاب روژاوا یک کنفرانس خبری در مرکز خود در شهر قامشلو برگزار کرد که در آن از جمله به وضعیت عفرین و شرایط گفتگوی با رژیم سوریه پرداخته شد.

 

کمال عاکف، سخنگوی مرکز روابط دیپلماتیک تو-دم طی یک کنفرانس خبری در شهر قامشلو گفت امروز سالگرد آغاز انقلاب روژاوا در کوبانی است که زمینه ساز چارەیابی بحران سوریه شد.

 

او ضمن تبریک سالگرد انقلاب، یاد و خاطره همه کسانی که در این راه تاکنون جان فدا کرده اند را گرامی داشت.

 

سخنگوی مرکز روابط دیپلماتیک تو-دم در ادامه به شرایط بد آوارەهای عفرینی پس از هجوم ترکیه و گروههای تبه‌کار مسلح اشاره کرد و عدم توجه بین المللی به وضعیت غیرنظامیان عفرینی را مورد انتقاد قرار داد.

 

کمال عاکف به مواردی از قبیل تلاش برای تغییر بافت جمعیتی منطقه و غارت و سوزاندن اموال ساکنین بومی عفرین اشاره کرد و سکوت جامعه جهانی در اینباره را نشانه تأئید اقدامات ترکیه دانست. او با این وجود بر ادامه عملیات آزادسازی عفرین تا زمان خروج نیروهای اشغالگر و بازگشت ساکنین آن به خانەهای خود تأکید کرد.

 

سخنگوی جنبش جامعه دمکراتیك در رابطه با شرایط گفتگوی با رژیم سوریه نیز اعلام کرد در یک هفته گذشته با نامه نگاری به وزارتخانە‌های خارجی و سازمان‌های مسئول جهانی تأکید کرده اند گفتگوی با رژیم سوریه باید تحت نظارت و ضمانت‌های بین المللی باشد.

 

او تصریح کرد در غیر اینصورت هرگونه گفتگویی با دمشق برای حل بحران نتیجه بخش نخواهد بود. کمال عاکف خواست تو-دم را تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای سوریه دانست که سیستم کنونی در شمال سوریه را به رسمیت بشناسد.