تصاویری از آخرین مرحله کارزار "تندباد جزیر" در جبهه‌های جنگ با داعش

​​​​​​​تصاویر تازه از نبرد مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ و ق.س.د علیه تبهکاران داعش در کارزار تندباد جزیر است

تصاویر تازه از نبرد مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ و ق.س.د علیه تبهکاران داعش در کارزار تندباد جزیر است.

 

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع خلق ویدیویی را منتشر کرده است که در آن نبرد مبارزان آزادیخواه علیه تبهکاران داعش نشان داده می‌شود. این عملیات آخرین فاز کارزار تندباد جزیر است که به عنوان "نبرد پایان دادن به ترور" نامگذاری شده و در شرق رود فرات در جریان است.

در این ویدیو روحیه عالی مبارزان جوان در نبرد با تبهکاران داعش دیده می‌شود.