کردهای ساکن روسیه خواهان همبستگی خلقی شدند

​​​​​​​در بخش یرشوف اقلیم سارتوف روسیه تجمعی از سوی کردها برگزار شد و در آن توطئه ٩ اکتبر / ١٧ مهر علیه رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان محکوم گردید

در بخش یرشوف اقلیم سارتوف روسیه تجمعی از سوی کردها برگزار شد و در آن توطئه ٩ اکتبر / ١٧ مهر علیه رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان محکوم گردید

 

این گردهمایی برای محکوم کردن توطئه بین‌الدولی از سوی کردهای ساکن در اقلیم ساراتوف سازماندهی شده بود. یعقوب تمور رییس اتونومی کردهای ساراتوف، رمضان بوداکوف رییس اتونومی کردهای بخش کرانسوکوت، رییس اتونومی کردهای بخش تومونینوف، اعضای کمیته شخصیت‌های این ایالت و نماینده زن گولیزار سلطان در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.

شرکت کنندگان در سخنان خود حصر رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری وی شدند. حاضرین بر تحکیم اتحاد و همبستگی ملی کردها برای مقابله با دسایس و فتنه‌ها تأکید کرده و از خلق کُرد برای ارتقای مبارزه با هدف آزادی رهبر خلق کُرد دعوت به عمل آوردند.