فعالیت تمیز کردن و پاکسازی شهر طبقا از خرابه‌های جنگ

امور تمیز کردن شهر طبقا بعد از آزادی این شهر از اشغال تبهکاران داعش دوباره آغاز شد.

امور تمیز کردن شهر طبقا بعد از آزادی این شهر از اشغال تبهکاران داعش دوباره آغاز شد.

 

نهاد همیاری اجتماعی طبقا وابسته به شورای مردمی دمکراتیک این شهر اقدام به تمیز کردن و پاکسازی خرابه های به جا مانده از زمان جنگ با تبهکاران داعش در این شهر کرد.

 

گفتنی ست که فعالیت تمیز کردن شهر طبقا در هفته گذشته به دلیل نبود امکانات لازم به صورت موقت متوقف شده بود.