سخنگوی یگان‌های مدافع خلق: عفرین مطلقا آزاد خواهد شد

سخنگوی یگان‌های مدافع خلق تأکید کرد نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ به عملیات آزادسازی عفرین تا زمان اخراج نیروهای اشغالگر ادامه خواهند داد

سخنگوی یگان‌های مدافع خلق تأکید کرد نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ به عملیات آزادسازی عفرین تا زمان اخراج نیروهای اشغالگر ادامه خواهند داد.

 

نوری محمود سخنگوی یگان‌های مدافع خلق می گوید در طول شش سال جنگ داخلی در سوریه، آنها تنها نیرویی بودند که به معیارها و آرمان‌ها پایبند ماندند.

 

او همچنین به معامله روسیه و ترکیه بر سر عفرین و سکوت بین المللی در اینباره اشاره کرد و گفت این جنگ غیراخلاقی در عفرین چیزی بجز غارت و اشغال و نسل‌کشی نبود. 

 

سخنگوی ی.پ.گ با این وجود به توانایی نیروهای سوریه دمکراتیك در حفاظت از مناطق شمال سوریه پرداخت و گفت تبه‌کاران ارتش ترکیه و النصره از عفرین بیرون رانده می‌شوند و هرگز در امان نخواهند بود. وی افزود:"عفرین جبهه جنگ ما با اشغالگران است. برای آزادسازی عفرین از چنگ غاصبگران هر روز بر تدارکات و آمادگی خود می‌افزاییم و مطلقا آنرا آزاد خواهیم کرد. اجازه نمی‌دهیم متجاوزان در خاک ما نفس راحت بکشند."

 

نوری محمود سخنگوی یگانهای مدافع خلق  در پایان سخنان خود گفت:" آزادی عفرین اکنون مهمترین معیار و بزرگترین هدف نیروهای ماست و بر همین اساس به پیشروی خود برای اخراج غاصبگران ادامه می‌دهیم."