جنگنده‌های هوایی ترکیه بر فراز آسمان عَفرین پرواز می‌کنند

هواپیماهای ارتش نژادپرست ترکیه شب گذشته بر فراز آسمان عَفرین پرواز کردند

هواپیماهای ارتش نژادپرست ترکیه شب گذشته بر فراز آسمان عَفرین پرواز کردند.

 

شب گذشته هواپیماهای جنگی دولت ترکیه بر فراز آسمان عَفرین به پرواز درآمدند.

 

هنوز  جزئیاتی مبنی بر بمباران کردن مرکز عَفرین در دست نمیباشد.