سمینار یک روزه "بررسی تحولات جاری، مسائل و مشکلات سیاسی موجود در ایران" برگزار شد

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران روز شنبه (١٣ اکتبر/ ٢١ مهرماه) با حضور تعدادی از فعالین و نمایندگان برخی از جریان‌های سیاسی سمیناری یک روزه را در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار کرد

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران روز شنبه (١٣ اکتبر/ ٢١ مهرماه) با حضور تعدادی از فعالین و نمایندگان برخی از جریان‌های سیاسی سمیناری یک روزه را در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار کرد.

 

سمینار با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم از جمله شهیدان درگیری ٧ سپتامبر اطراف سنه و جوانان کُردستانی اعدام شده در ٨ سپتامبر آغاز گردید.

 

در ادامه سمینار هر کدام از فرهاد بشارت، زینب بایزیدی، اهون چیاکو، هرش علیزاده و بسی شاماری سخنرانی کردند. سخنرانان به اوضاع سیاسی و رویدادهای جاری در ایران، وضعیت جنبش‌ها و خلق‌های ایران و روژهلات کردستان و همچنین به ارزیابی وضعیت زنان پرداختند.

سخنرانان بر لزوم روشنگری در رابطه با مخاطرات جریان‌های انحرافی بورژوازی و عقبه‌های رژیم سرمایه‌داری تأکید کردند و راهکار ارتقای سازماندهی و آگاه‌سازی طیف‌های گوناگون جامعه بر مبنای سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک، خودمدیریتی شورایی و دمکراسی مستقیم را عملی‌ترین راه برای تحقق جامعه آزاد، اکولوژیک-دمکراتیک و برابری زن عنوان کردند.

 

در بخش دیگری از سمینار پیام جامعەی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان-کودار از سوی ھانا نسور قرائت شد. کودار ضمن تجلیل از شهدا بر لزوم همبستگی جریان‌های سیاسی دمکراتیک برای مقابله با رژیم دیکتاتوری و مستبد ایران دعوت کرده است.

 

در بخش پایانی سمینار سخنرانان به پرسش‌های مهمامان پاسخ دادند. شرکت کنندگان برگزاری چنین نشست‌هایی را موثر و مفید عنوان کردند و خواستار برگزاری پانل‌های مشابهی شدند.