زندان زیرزمینی داعش در رقا کشف شد

نیروهای سوریه دمکراتیك در رقا یک زندان مخفی داعش را کشف کردند

نیروهای سوریه دمکراتیك در رقا یک زندان مخفی داعش را کشف کردند

 

این زندان که زیر زمین قرار دارد در نزدیکی پارک "بیدا" در مرکز شهر رقا وقع شده است.

 

این زندان دو طبقه دارد که طبقه فوقانی آن مخصوص مردان و طبقه پایین آن محل حبس زنان بوده است.

 

مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیك می‌گویند افراد داعش زیر این زندان را بطور کامل بمب‌گذاری کردەاند.