تداوم وحشیگری دولت ترکیه؛ ١٠ شهروند دیگر کانتون عفرین ربوده شدند

تبهکاران دولت ترکیه ١٠ تن از شهروندان در منطقه مابات کانتون عَفرین را ربوده و منازل آن‌ها را به تاراج بردند

تبهکاران دولت ترکیه ١٠ تن از شهروندان در منطقه مابات کانتون عَفرین را ربوده و منازل آن‌ها را به تاراج بردند.

 

منابع بومی از منطقه خبر دادند که دو روز پیش تبهکاران وابسته به دولت ترکیه به روستای کوباک منطقه مابات کانتون عَفرین حمله کرده و ١٠ تن از اهالی روستا را ربوده و اشیاء قیمتی آن‌ها را به تاراج برده‌اند.

 

گفتنی‌ست که در روزهای اخیر تبهکاران وابسته به دولت ترکیه شمار دیگری از شهروندان کانتون عَفرین را ربوده و از خانواده‌های ایشان در قبال آزادی پول خواسته بودند.