عفرین؛ چهار هفته و پنج کیلومتر در پنج فرسنگی

دولت ترکیه مدعی شد که تنها در سه روز طی آنچه که "عملیات شاخه زیتون" نامگذاری کرده بود می‌تواند کانتون عفرین را در اختیار بگیرد. سه روز به چهار هفته کشید و هنوز هم ارتش ترکیه درجا می‌زند

دولت ترکیه مدعی شد که تنها در سه روز طی آنچه که "عملیات شاخه زیتون" نامگذاری کرده بود می‌تواند کانتون عفرین را در اختیار بگیرد. سه روز به چهار هفته کشید و هنوز هم ارتش ترکیه درجا می‌زند

 

ارتش غاصب ترکیه با حمایت تبهکاران بنیادگرا و تروریستهای القاعده و داعش، خواهان اشغال کانتون عفرین در شمال سوریه طی سه روز بود. از ظاهر امر چنان پیداست که به دام مبارزان نیروهای دمکراتیک سوریه-ق.س.د گرفتار شده است.

 

دومین ارتش بزرگ ناتو برای حمله به عفرین از نیروهای هوایی هم استفاده کرد و حتی بمب‌های ناپالم و اسلحه‌های ممنوعه را هم بکار گرفت. با این همه ارتش ترکیه همچنان در اطراف مناطق مرزی روزانه تلفات بیشتری را متحمل می‌شوند. کل دستاورد دومین ارتش ناتو با صدها کشته و زخمی نیروی نظامی تنها به مساحتی کمتر از پنج کیلومتر محدود می‌شود.

 

ارتش ترکیه در روزهای آغازین حمله سعی کرد تا مردم را وحشتزده و از این طریق آنها را مجبور به ترک عفرین کند. این اقدام ترکیه در نطفه خفه شد و ثمری برای دیکتاتور اردوغان در پی نداشت. ق.س.د تعدادی از روستاهای مرزی را به دلایل امنیتی تخلیه کرد و تمام ساکنان عفرین در دفاع از عفرین و مقاومت تاریخی در برابر اشغالگران بپا خواستند. دولت ترکیه در حملات هوایی و توپخانه‌ای به ساکنان عفرین که اردوغان را ناکام گذاشتند ۱۸۰ غیرنظامی از جمله دهها کودک و زن را کُشت.

 

مبارزه در ۳۷ روستا در پنج جبهه

درگیری‌های سنگینی در ۳۷ روستا در پنج جبهه علیه مهاجمان در جریان است. مبارزان ق.س.د در ۳۷ روستای تخلیه شده با راهکار مبارزه چریکی در مقابل اشغالگران ایستادگی می‌کنند. مبارزان در طول روز به دلیل حملات هواپیماهای جنگنده ترکیه روستاهای مذکور را تخلیه و بار دیگر آنان را کنترل می‌کنند. این امر روحیه‌ نظامیان ترکیه و تبهکاران را از پا انداخته و تلفات سنگینی را بر آنان تحمیل می‌کند. کانتون عفرین در مجموع دارای ۳۳۶ روستاست.

 

مبارزه علیه اشغالگران در این روستاها با شدت تمام ادامه دارد:

 

جبهه جندرس

۱- روستای دیر بلوط

۲- روستای محمدیه

۳- روستای نصیریه

۴- روستای دوکان

۵- روستای صفرییه

۶- روستای حاجی اسکندر

۷- روستای قوشلا

۸- روستای چمالبل

۹- روستای اشکانغربی

 

جبهه شیا

۱- روستای قرمينلیق

۲- روستای چقلا علیا

۳- روستای چقلا سفلی

۴- روستای سولدویوک

۵ روستای خلیل کولکو

۶- روستای ممل اوشاغی

۷- روستای عمر اوشاغی

 

جبهه راجو

۱- روستای تلک شور

۲- روستای آدح مانلی

۳- روستای علی‌باقی

۴- روستای بلال کوی

 

جبهه بِلبِله

۱- روستای شنگال

۲- روستای باکوماسی

۳ روستای علیکار

۴- روستای زهران

۵- روستای بالیکوی

۶- روستای کورنی

۷- روستای محمود ویسی

۸- روستای حی اوخلو

۹- روستای شیخ اوماسی

۱۰- روستای مرساوا

۱۱- روستای هفتارو

۱۲- روستای الشیخ خوروس

۱۳- روستای عمر سیمو

۱۴- روستای سالیکانلی

۱۵- مرکز بخش بِلبِله

 

جبهه شِرا

۱- روستای دیمکتاش

۲- روستای قستله

 

فاصله هر کدام از این جبهه‌ها تا مرکز شهر عفرین

بِلبِله: ۲۴ کیلومتر

شِرا: ۱۸ کیلومتر

راجو(جبهه شمالی): ۳۰ کیلومتر

راجو (جبهه جنوبی): ۲۵ کیلومتر

شیا: ۲۱ کیلومتر

جندرس: ۲۳ کیلومتر