گروهی دیگر از جوانان جنوب کردستان به پ.ک.ک ملحق شدند

جوانان جنوب کردستان گروه گروه به صفوف گریلاهای پ.ک.ک می‌پیوندند. در بیانیه‌ای که از سوی گروهی از جوانان جنوب کردستان قرائت شده آمده است:"به احزاب حاکم جنوب کردستان می‌گوییم که دیگر اعتباری نزد خلق ما ندارید و ایده‌های متحجرانه شما را نمی‌پسندیم."

جوانان جنوب کردستان گروه گروه به صفوف گریلاهای پ.ک.ک می‌پیوندند. در بیانیه‌ای که از سوی گروهی از جوانان جنوب کردستان قرائت شده آمده است:"به احزاب حاکم جنوب کردستان می‌گوییم که دیگر اعتباری نزد خلق ما ندارید و ایده‌های متحجرانه شما را نمی‌پسندیم."

 

تعدادی از جوانان جنوب کردستان در چهارچوب "قیام کنید" برای آزادی عبدالله اوجالان به صفوف نیروهای گریلا ملحق شدند. این جوانان در پیامی ویدیویی هدف از پیوستن به نیروهای پ.ک.ک را با قرائت بیانیه‌ای با افکار عمومی در میان گذاشتند.

پازند یارسانی یکی از جوانان جنوب کردستان بیانیه مذکور را قرائت کرد. در بیانیه آمده " همچون جوانان جنوب کردستان با توجه به وضعیت حساس میهن‌مان و فشار اشغالگران بر ارزشهای خلقمان تصمیم گرفته‌ایم که به مبارزه در صفوف پ.ک.ک بپیوندیم."

 

جوانان جنوب کردستان در بخشی دیگر از بیانیه خود بر صیانت از عبدالله اوجالان- رهبر خلق کُرد تأکید نموده و از ارتقای مبارزه برای آزادی ایشان سخن گفته‌اند. به گفته این جوانان هدف دیگر از جای گرفتن در صفوف گریلا پایان دادن به دور تسلسل‌وار شکست و تسلیمیت احزاب حاکم، بر خلق این بخش از کردستان است. جوانان در این رابطه می‌گویند:"به احزاب حاکم جنوب کردستان می‌گوییم که دیگر اعتباری نزد خلق ما ندارید و ایده‌های متحجرانه شما را نمی‌پسندیم."

 

در پایان جوانان جنوب کردستان از تمام جوانان اقلیم کردستان برای پیوستن به صفوف گریلا دعوت به عمل آمده است.

 

لازم به یادآوری است که هفته گذشته هم گروهی دیگر از جوانان جنوب کردستان به گریلاهای پ.ک.ک پیوستند و بیانیه‌ای هم در این راستا قرائت نموده بودند.