اسامی هشت شهید مقاومت تاریخی عفرین اعلام شد

مرکز اطلاع رسانی یگانهای مدافع خلق اسامی هشت مبارز شهید مقاومت عفرین را منتشر کرد

مرکز اطلاع رسانی یگانهای مدافع خلق اسامی هشت مبارز شهید مقاومت عفرین را منتشر کرد

 

در بیانیه آمده است:

"در آغاز از رفیق کارکر ایرش و رفقا عادل سینان، باهوز آمَد، چَم روژهلات، عگید فراشین، رِدور سوروچ، شورش سولهان و زیلان بریتان که در برابر حمله ارتش غاصبگر ترک و تبهکاران وی به عفرین مقاومت کرده و به شهادت رسیدند تجلیل می‌نماییم، به خانواده آنان و تمام خلق میهن دوست تسلیت می‌گوییم و پیمان می‌بندیم که یک وجب از خاک عفرین و شمال سوریه را برای اشغالگران و نوکران آنان باقی نخواهیم گذاشت."

 

اسامی شهدا به این شرح است:

   نام: عمر آلتون

   کد سازمانی: عادل سینان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت:١٢ مارس ٢٠١٨/ کوه هوار – راجو (عفرین)

 

   نام: سَنَر بلبل

   کد سازمانی: باهوز آمَد

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت:١٢ مارس ٢٠١٨/ کوه هوار- روجو (عفرین)

 

   نام: امیره دومان

   کد سازمانی: چَم روژهلات

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت:١٠ مارس ٢٠١٨/ روستای کفر سفره- جندرس (عفرین)

 

   نام: عگید آجار

   کد سازمانی: عگید فراشین

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ۶ مارس ٢٠١٨/ روستای مشعله- شرا (عفرین)

 

   نام: دوندار بوزان

   کد سازمانی: کارکر ایرش

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٨ مارس ٢٠١٨/ عفرین

 

   نام: عثمان پولات

   کد سازمانی: رِدور سوروچ

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت:١٢ مارس ٢٠١٨/ کوه هوار- راجو (عفرین)

 

   نام: ارکان بویرک

   کد سازمانی: شورش سولهان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت: ١٢ مارس ٢٠١٨/ روستای چیه – عفرین

 

   نام: نرگس توسون

   کد سازمانی: زیلان بریتان

   محل تولد: ---

   زمان و مکان شهادت:١٢ مارس ٢٠١٨/ کوه هوار- راجو (عفرین)