فرانس ٢۴: تصاویر خبرگزاری تُرکی در عفرین متعلق به بازی‌های کامپیوتری است

کانال تلویزیونی فرانس ٢۴ گزارشی دیگر از شکست ارتش ترکیه در مقاومت تاریخی عفرین را منتشر کرد و گفت:"تصاویر خبرگزاری ایها –خبرگزاری متعلق به دولت ترکیه- غیرواقعی و مربوط به بازی کامپیوتری است

کانال تلویزیونی فرانس ٢۴ گزارشی دیگر از شکست ارتش ترکیه در مقاومت تاریخی عفرین را منتشر کرد و گفت:"تصاویر خبرگزاری ایها –خبرگزاری متعلق به دولت ترکیه- غیرواقعی و مربوط به بازی کامپیوتری است

 

شبکه تلویزیونی فرانسوی با پخش تصاویر خبرگزاری ترکیه‌ای افزود:"تصاویری که دولت ترکیه از حمله هواپیماهای خود به عفرین پخش کرده تقلبی است."

 

در ادامه آمده است:"در ویدیوهای منتشر شده گویا هواپیماهای بدون سرنشین "درُن" به اهداف تعیین شده حمله کرده‌اند. در عین حال این تصاویر همچون حمله ترکیه به عفرین از سوی خبرگزاری ایها پخش شده است. واقعیت این است که تمام تصاویر مذکور متعلق به یک بازی کامپیوتری است."

 

شبکه فرانس ٢۴ می‌افزاید:"تدوین و صداگزاری به گونه‌ای صورت گرفته که نشاندهنده حمله ارتش ترکیه باشد اما با تأمل در ویدیو مذکور بخوبی می‌توان فهمید که تصویر در واقع متعلق به بازی کامپیوتری "آرما ٣" است."

 

رژیم ترکیه در پی شکست‌های مفتضحانه خود از مبارزان در خلال یک‌ماه از مقاومت عفرین تصاویر بازی‌های کامپیوتری را به افکار عمومی قالب کرده و پس از چند ساعت از انتشار آنها رسوایی دیگری را برای دومین ارتش ناتو به بار آورده است.