دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن به یک روستای منبج حمله‌ی نظامی کردند

​​​​​​​دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش از روستای اولاشلی با اسلحه‌های دوشکا، توپ، ای فور، بی‌کی‌سی به سنگرهای انجمن نظامی منبج مستقر در روستای باغوز منبج حمله کردند

دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش از روستای اولاشلی با اسلحه‌های دوشکا، توپ، ای فور، بی‌کی‌سی به سنگرهای انجمن نظامی منبج مستقر در روستای باغوز منبج حمله کردند.

 

روستای اولاشلی از توابع باب در غرب منبج واقع شده است. مبارزین شورای نظامی منبج هم به شدت پاسخ این حملات اشغالگران ترک را دادند.

 

بر اثر این حمله‌ی اشغالگران ترک و تبهکارانشان و همچنین پاسخ مبارزان جنگ سختی در منطقه در گرفت.