کودک خردسال اعزازی قربانی درگیری گروه‌های تبهکار وابسته به رژیم ترک شد

گزارش‌ها از درگیری مابین گروهک‌های وابسته به آنکارا و جان باختن یک کودک خردسال در این میان حکایت دارد

رژیم غاصب ترکیه و گروه‌های تبهکار تحت فرمان اردوغان به جنایت‌های خود در مناطق اشغالی شمال سوریه ادامه می‌دهند. گزارش‌ها از درگیری مابین گروهک‌های وابسته به آنکارا و جان باختن یک کودک خردسال در این میان حکایت دارد.

 

تروریست‌های وابسته به رژیم ترکیه حین تقسیم غنایم در اعزاز با هم درگیر شدند. اعلام شد که در حین درگیری کودک خردسالی که هویت وی "مصطفی محمد نجار" عنوان شده در درگیری گروهک‌های تروریستی وابسته به آنکارا هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.