ارتش ترکیه روستاهای شراوای عفرین را توپباران کرد

​​​​​​​ارتش اشغالگر رژیم ترک و تبهکاران وابسته به آن روستای برج قاس شراوای عفرین را توپ باران کردند

ارتش اشغالگر رژیم ترک و تبهکاران وابسته به آن روستای برج قاس شراوای عفرین را توپ باران کردند

 

در نیمه‌های شب گذشته، ارتش ترکیه و تبهکارانش در ادامه‌ی اشغالگری خود در عفرین، روستای برج قاس شراوای عفرین را توپباران نمودند.

 

منابع محلی اعلام کردند: در این حمله خسارت مالی به دو هموطن با نامهای احمد احموکا و حموش خلو وارد شده است.

 

خسارت مالی به چند هموطن دیگر نیز وارد شده است.