رژیم ترکیه به یک روستای کوبانی حمله کرد

​​​​​​​نیروهای اشغالگر ترکیه با سلاح سنگین به یک روستای کوبانی در نزدیک مرز شمال کردستان حمله کردند

نیروهای اشغالگر ترکیه با سلاح سنگین به یک روستای کوبانی در نزدیک مرز شمال کردستان حمله کردند

 

بر اساس اطلاعات رسیده از منابع محلی، روستای علی شیر در شرق کوبانی توسط نیروهای اشغالگر رژیم ترک با سلاح سنگین هدف قرار داده شده است. این حمله تلفات جانی نداشته است.

 

این در حالیست که نیروهای اشغالگر ترکیه پنجشنبه شب گذشته به روستای گرمشکی در منطقه‌ی دربسپی حسکه حمله کرده بودند. در این حمله یک هم وطن از اهالی آن روستا با نام دلیل داود شیخوی ۳۶ ساله زخمی شده بود.