یگان‌های زنان شنگال یک خانواده اسیر چنگ داعش را آزاد کرد

یک خانواده اسیر چنگ داعش از سوی مبارزان زن ایزدی در شهر رقا نجات داده شدند

یک خانواده اسیر چنگ داعش از سوی مبارزان زن ایزدی در شهر رقا نجات داده شدند

 

درگیری با تبهکاران داعش در شهر رقا ادامه همچنان ادامه دارد. در نبردهای دیروز مبارزان ی.ژ.ش (یگانهای زنان شنگال) که از روزهای آغازین عملیات آزادسازی شهر رقا مشارکت نموده‌اند یک خانواده چهار نفره را از چنگال تبهکاران داعش نجات دادند. این خانواده از سوی مبارزان زن ایزدی به مناطق امن منتقل شد.

نیروهای ی.ژ.ش اعلام کردند که برای نجات تمام شهروندان غیرنظامی اسیر دست داعش به حضور در رقا ادامه می‌دهند.